Icon
IconInvesteringer 

Sådan er vores afkast

Dyk ned i pensionskassens afkast.

Afkast ultimo april 2022 for de forskellige opsparingsprodukter i P+.

ÅTD-afkastet i P+ lå den 29. april på -7,0 %, hvilket er et fald på 2,8 %-point i forhold til ultimo marts.

Månedens resultat blev særligt trukket ned af aktieinvesteringer, som efter en kortvarigt rebound i marts tabte ca. 7 % i løbet af april. Også obligationer og kreditinvesteringer tabte terræn i en måned, der var præget af nervøse investorer og recessionsfrygt. Pensionskassens illikvide aktiver leverede dog et positivt afkast på knap 2 %, hvilket afbødede det samlede tab en smule.

Renterne fortsatte opad i løbet af måneden i takt med, at investorerne gjorde sig klar til renteforhøjelser fra globale centralbanker som følge af den meget høje inflation. Både den amerikanske og europæiske centralbank har tillagt sig en hårdere retorik, og er fast besluttede på at lægge en dæmper på prisstigningerne, før de indvirker på løndannelsen. Forbrugerne kan dermed se frem til både højere indlånsrenter, hvilket alt andet lige vil kunne tilskynde til øget opsparing og højere lånerenter, hvilket kan sætte en dæmper på forbruget.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine spøgte over hele måneden i kulissen, men modsat i marts var det et mindre dominerende markedstema. Sanktionerne mod Rusland fra de vestlige lande vil givetvis ramme den russiske økonomi hårdt, men langt størstedelen af verdens lande har endnu ikke tilsluttet sig de vestlige sanktioner og dermed lagt maksimalt pres på Rusland. Da den russiske økonomi kun udgør en meget lille del af verdensøkonomien, forventes sanktionerne dog at få begrænset indvirkning på de finansielle markeder.

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

133.898 mio. kr.

-2,69 %

-7,01 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

6.415 mio. kr.

-5,28 %

-15,17 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

Aktiemax

559 mio. kr.

-4,02 %

-9,89 %

 

Vælger

2.729 mio. kr.

-2,69 %

-7,01 %

 

Obligationsmax

19 mio. kr.

-1,59 %

-4,60 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

94 mio. kr.

 

 

 

Høj*

 

-4,02 %

-9,93 %

 

Mellem*

 

-3,53 %

-8,84 %

 

Lav*

 

-2,48 %

-6,54 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Bæredygtig*

 

1 mio. kr.

-4,53 %

-9,56 %

 

 

 

 

Afkast

 

 

 

Formue

Sidste måned

År til dato

 P+ i alt

 

 143. 714 mio. kr.

-2,82 %

-7,41 %

*Afkast for et medlem med 15 år til pension

Tabel 1 Afkast på opsparingsprodukter ultimo marts 2022. Vi opdaterer afkastet en gang om måneden, senest d. 13. bankdag.

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 13. bankdag.

Afkast på aktivklasser

  Afkast for P+ Balance,
P+ Livscyklus og P+ Markedsrente
Afkast for P+ Bæredygtig
Aktivklasser Sidste måned År til dato Sidste måned År til dato
Stats- og realkreditobligationer -2,93 % -7,61 % -2,12 % -6,80 %
Investment grade obligationer -0,56 % -0,34 % -0,61 % -0,37 %
High Yield obligationer -1,26 % -3,00 % -1,24 % -2,75 %
Emerging markets obligationer -2,38 % -5,98 % -5,74 % -9,39 %
Globale aktier 5,86 % -12,30 % -6,40 % -12,43 %
Emerging Markets aktier -1,76 % -7,50 % -3,71 % -9,17 %
Private Equity 2,00 % 1,79 % 2,00 % 1,79 %
Infrasktuktur og skov 2,81 % 5,24 % 2,81 % 5,24 %
Ejendomme 1,14 % 4,14 % 1,14 % 4,14 %
Hedgefonde og særlige investeringer 0,57 % -7,93 % -1,55 % -9,04 %

Tabel 2 – Du kan finde oplysningerne om sammensætningen af aktiverne i de forskellige opsparingsprodukter her.

Historisk afkast

I tabellen nedenfor kan du se de sidste 5 års afkast i de forskellige opsparingsprodukter. P+ Livscyklus på indført i november 2021 og afkastet dækker derfor kun de sidste to måneder i 2021.

 

 

 

Afkast

 

 

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

9,54 %

-1,65 %

11,44 %

6,65 %

14,18 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

1,84 %

5,06 %

10,92 %

10,76 %

-6,03 %

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

 

 

Aktiemax

14,46 %

-9,06 %

23,90 %

11,92 %

22,12 %

 

Balance

9,21 %

-1,81 %

11,35 %

6,56 %

14,10 %

 

Obligationsmax

3,73 %

1,27 %

3,34 %

4,39 %

3,34 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

 

 

 

 

 

 

Høj*

 

 

 

 

3,00 %

 

Mellem*

 

 

 

 

2,83 %

 

Lav*

 

 

 

 

2,44 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ i alt

 

 

 

 

 

 

 

Afkast i sammenligning med andre pensionsselskaber

Opgørelsen er baseret på 2020-tal. I sammenligningen er de respektive selskaber grupperet i relevante segmenter.

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter (N1)
i procent

 25 år
(1996-2020)

5 år
(2016-2020)

 1 år
(2020)

P+

7,2

6,5

7,0

Akademikerpensionskasser (gns.)

 7,1

6,2

 5,5

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

 6,9

5,9

 5,1

Kommercielle selskaber (gns.)

6,1

4,2

 4,6

Sektoren (gns.)

6,7

5,6

 5,1

Kilde: Selskabernes årsregnskaber