Icon
IconInvesteringer 

Sådan er vores afkast

Dyk ned i pensionskassens afkast.

Månedsrapport for august:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 31. august på -9,7 pct., hvilket var et fald på 1,2 procentpoint i forhold til ultimo juli.

Månedens porteføljeafkast var 6,6 pct. for reale aktiver, 1,5 pct. for kreditobligationer, -1 pct. for særlige investeringer,  -2,9 pct. for obligationer og -3,1 pct. for aktier.

Inflationspresset i august måned var fortsat en faktor i både eurozonen og USA. I eurozonen steg inflationen igen, hvorimod den ser ud til at aftage marginalt i USA. Inflationsniveauet er dog fortsat højt, og markedet forventer, at både ECB og FED hæver renten med 50 til 75 basispunkter i løbet af september måned. ECB og FED har begge udtrykt, at rentestigningerne vil fortsætte, indtil inflationen aftager til det ønskede niveau af ca. 2 pct. Der forventes således yderligere rentestigninger i både oktober og december i år.

Aktiemarkedet faldt i august på baggrund af en generelt negativ markedsstemning, udløst af blandt andet fortsat høj inflation og stigende energipriser. De stigende energipriser har gjort den finansielle situation i eurozonen yderligere skrøbelig, og PMI-tallene viser en opbremsning i økonomien. Markederne forventer en fortsat stigende inflation til en top omkring 10 pct. i euroområdet.

Den russiske gasforsyning til Europa via North Stream 1 lukkede den 31. august på grund af vedligeholdelse, men det er uklart, hvorvidt Rusland vil genåbne den. Dette er således med til at presse eurozonen yderligere, sende energipriserne opad og forstærke den allerede høje inflation.

 

 

 

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

130.335 mio. kr.

-1,16 %

-9,74 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

5.948 mio. kr.

-7,51%

-21,41 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

Aktiemax

557 mio. kr.

-1.60 %

-13.53 %

 

Vælger

2.762 mio. kr.

-1,15 %

-9,76 %

 

Obligationsmax

19 mio. kr.

-0,79 %

-6,62 %

 

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

331 mio. kr.

 

 

 

Høj*

 

-1,60 %

-13,53 %

 

Mellem*

 

-1,43 %

-12,11 %

 

Lav*

 

-1,08 %

-9,12 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Bæredygtig*

 

15 mio. kr.

-1,86 %

-12,81 %

 

 

 

 

Afkast

 

 

 

Formue

Sidste måned

År til dato

 P+ i alt

 

139.931 mio. kr.

-1,45 %

-10,31 %

*Afkast for et medlem med 15 år til pension

Tabel 1 Afkast på opsparingsprodukter ultimo august 2022. Vi opdaterer afkastet en gang om måneden, senest d. 13. bankdag.

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 13. bankdag.

Afkast på aktivklasser

  Afkast for P+ Balance,
P+ Livscyklus og P+ Markedsrente
Afkast for P+ Bæredygtig
Aktivklasser Sidste måned År til dato Sidste måned År til dato
Stats- og realkreditobligationer -5,53 % -11,53 % -3,33 % -8,73 %
Investment grade obligationer 0,14 % -0,39 % 0,08 % -0,72 %
High Yield obligationer 1,63 % -5,46 % 2,11 % -4,02 %
Emerging markets obligationer -0,40 % -8,54 % -1,86 % -14,67 %
Globale aktier  -4,42 % -16,72 % -4,49 % -16,74 %
Emerging Markets aktier 0,32 % -8,65 % -1,86 % -12,13 %
Private Equity 3,52 % 0,10 % 3,52 % 0,10 %
Infrasktuktur og skov 9,19 % 12,22 % 9,19 % 12,22 %
Ejendomme 5,18 % 2,40 % 5,18 % 2,40 %
Hedgefonde og særlige investeringer -0,95 % -11,76 % -0,94 % -13,85 %

Tabel 2 – Du kan finde oplysningerne om sammensætningen af aktiverne i de forskellige opsparingsprodukter her.

Historisk afkast

I tabellen nedenfor kan du se de sidste 5 års afkast i de forskellige opsparingsprodukter. P+ Livscyklus på indført i november 2021 og afkastet dækker derfor kun de sidste to måneder i 2021.

 

 

 

Afkast

 

 

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

9,54 %

-1,65 %

11,44 %

6,65 %

14,18 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

1,84 %

5,06 %

10,92 %

10,76 %

-6,03 %

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

 

 

Aktiemax

14,46 %

-9,06 %

23,90 %

11,92 %

22,12 %

 

Balance

9,21 %

-1,81 %

11,35 %

6,56 %

14,10 %

 

Obligationsmax

3,73 %

1,27 %

3,34 %

4,39 %

3,34 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

 

 

 

 

 

 

Høj*

 

 

 

 

3,00 %

 

Mellem*

 

 

 

 

2,83 %

 

Lav*

 

 

 

 

2,44 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ i alt

 

 

 

 

 

 

 

Afkast i sammenligning med andre pensionsselskaber

Opgørelsen er baseret på 2020-tal. I sammenligningen er de respektive selskaber grupperet i relevante segmenter.

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter (N1)
i procent

 25 år
(1996-2020)

5 år
(2016-2020)

 1 år
(2020)

P+

7,2

6,5

7,0

Akademikerpensionskasser (gns.)

 7,1

6,2

 5,5

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

 6,9

5,9

 5,1

Kommercielle selskaber (gns.)

6,1

4,2

 4,6

Sektoren (gns.)

6,7

5,6

 5,1

Kilde: Selskabernes årsregnskaber