Icon
IconInvesteringer 

Sådan er vores afkast

Dyk ned i pensionskassens afkast.

Afkast ultimo juli 2022 for de forskellige opsparingsprodukter i P+.

ÅTD-afkastet i P+ lå den 31. juli på -8,7 pct., hvilket var en stigning på 5,7 procentpoint i forhold til ultimo juni.

Månedens porteføljeafkast var 6,9 pct. for aktier, 2,5 pct. for obligationer, 1,4 pct. for kreditobligationer, 0,8 pct. for reale aktiver og 0,7 pct. for særlige investeringer.

Inflationspresset i juli måned var fortsat en faktor i både eurozonen og USA. Som svar på den fortsat stigende inflation hævede Fed og ECB begge renten i juli med henholdsvis 75bps og 50bps. For ECB var dette den første rentestigning i 11 år, og det var samtidig en større stigning end forventet. Rentestigningen fra Fed på 75bps var forventet og var med til at sende aktiekurserne op i juli måned. Styringsrenten for Fed er nu 2,25-2,50 pct.

På trods af stigninger i aktiemarkedet viser PMI-indekset, væksttal for BNP samt inflationstal på begge sider af Atlanten, at der makroøkonomisk stadig er udfordringer. Der forventes derfor yderligere rentestigninger fra både Fed og ECB for at sænke inflationen til det ønskede niveau på ca. 2 pct. I Kina var væksttallet for BNP mindre end forventet, og den faldende efterspørgsel fra eurozonen samt USA ses at have sin effekt.

Den russiske gasforsyning til Europa via North Stream 1 åbnede i juli måned efter vedligeholdelsesperioden, og gasleverancen til Tyskland er således genoptaget. På trods af genåbningen af North Stream 1 stiger gaspriserne fortsat, hvilket blandt andet er forårsaget af, at Rusland fortsat mindsker sin eksport af gas til Europa. Konflikten mellem Rusland og Ukraine ses således stadig at påvirke den globale økonomi.

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

131.760 mio. kr.

5,69 %

-8,68 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

6.441 mio. kr.

7,59%

-15,03 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

Aktiemax

566 mio. kr.

7.98 %

-12.12 %

 

Vælger

2.752 mio. kr.

5,63 %

-8,71 %

 

Obligationsmax

19 mio. kr.

3,80 %

-5,88 %

 

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

280 mio. kr.

 

 

 

Høj*

 

7,99 %

-12,13 %

 

Mellem*

 

7,15 %

-10,84 %

 

Lav*

 

5,35 %

-8,12 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Bæredygtig*

 

10 mio. kr.

7,49 %

-11,16 %

 

 

 

 

Afkast

 

 

 

Formue

Sidste måned

År til dato

 P+ i alt

 

141.829 mio. kr.

5,78 %

-9,00 %

*Afkast for et medlem med 15 år til pension

Tabel 1 Afkast på opsparingsprodukter ultimo juli 2022. Vi opdaterer afkastet en gang om måneden, senest d. 13. bankdag.

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 13. bankdag.

Afkast på aktivklasser

  Afkast for P+ Balance,
P+ Livscyklus og P+ Markedsrente
Afkast for P+ Bæredygtig
Aktivklasser Sidste måned År til dato Sidste måned År til dato
Stats- og realkreditobligationer 4,72 % -6,35 % 3,24 % -5,58 %
Investment grade obligationer 0,17 % -0,53 % -0,02 % -0,80 %
High Yield obligationer 1,38 % -6,98 % 0,81 % -6,00 %
Emerging markets obligationer 2,44 % -8,17 % 2,89 % -13,06 %
Globale aktier  8,25 % -12,87 % 8,21 % -12,82 %
Emerging Markets aktier -2,83 % -8,94 % 5,49 % -10,46 %
Private Equity 1,09 % -3,30 % 1,09 % -3,30 %
Infrasktuktur og skov 0,80 % 2,78 % 0,80 % 2,78 %
Ejendomme 0,86 % -2,65 % 0,86 % -2,65 %
Hedgefonde og særlige investeringer 0,69 % -10,92 % 1,50 % -13,02 %

Tabel 2 – Du kan finde oplysningerne om sammensætningen af aktiverne i de forskellige opsparingsprodukter her.

Historisk afkast

I tabellen nedenfor kan du se de sidste 5 års afkast i de forskellige opsparingsprodukter. P+ Livscyklus på indført i november 2021 og afkastet dækker derfor kun de sidste to måneder i 2021.

 

 

 

Afkast

 

 

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

9,54 %

-1,65 %

11,44 %

6,65 %

14,18 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

1,84 %

5,06 %

10,92 %

10,76 %

-6,03 %

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

 

 

Aktiemax

14,46 %

-9,06 %

23,90 %

11,92 %

22,12 %

 

Balance

9,21 %

-1,81 %

11,35 %

6,56 %

14,10 %

 

Obligationsmax

3,73 %

1,27 %

3,34 %

4,39 %

3,34 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

 

 

 

 

 

 

Høj*

 

 

 

 

3,00 %

 

Mellem*

 

 

 

 

2,83 %

 

Lav*

 

 

 

 

2,44 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ i alt

 

 

 

 

 

 

 

Afkast i sammenligning med andre pensionsselskaber

Opgørelsen er baseret på 2020-tal. I sammenligningen er de respektive selskaber grupperet i relevante segmenter.

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter (N1)
i procent

 25 år
(1996-2020)

5 år
(2016-2020)

 1 år
(2020)

P+

7,2

6,5

7,0

Akademikerpensionskasser (gns.)

 7,1

6,2

 5,5

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

 6,9

5,9

 5,1

Kommercielle selskaber (gns.)

6,1

4,2

 4,6

Sektoren (gns.)

6,7

5,6

 5,1

Kilde: Selskabernes årsregnskaber