Icon
IconKontakt 

Klagemulighed

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du sende os en besked via kontaktformularen.

Har P+ truffet afgørelse i en sag vedrørende dig, som du ikke er enig i, eller ønsker du at klage over P+’s rådgivning, produkter eller øvrige tjenesteydelser, har du mulighed for at klage til P+’s klageansvarlige, afdelingschef Linda Ankerstjerne. Du kan sende en mail til klageansvarlig@pplus.dk 

Får du ikke medhold hos P+s klageansvarlige, har du mulighed for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller en voldgift.

Ønsker du at klage over P+’s behandling af persondata, skal du sende en mail til P+’s Databeskyttelsesrådgiver Sara Løchte på DPO@pplus.dk