Icon
IconP+ Sundhed 

Sundhedskompasset

Som medlem af P+ kan du få hjælp til at udnytte dine patientrettigheder og opnå den bedst mulige behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Få hjælp til at navigere i sundhedsvæsenet
Med Sundhedskompasset kan du få hjælp til at udnytte dine rettigheder og muligheder i det offentlige danske sundhedsvæsen, hvis du er ramt af sygdom. Når du kontakter Sundhedskompasset, sidder sygeplejersker klar til hjælpe dig trygt igennem dit sygdomsforløb, så du får det optimale udbytte af de sundhedstilbud, du som borger i Danmark har ret til.

Alle medlemmer, der indbetaler til en pensionsordning i P+, kan benytte Sundhedskompasset frit og ubegrænset.

Sådan kommer du i kontakt med Sundhedskompasset?
For at sikre dig den bedst mulige hjælp, skal du gøre følgende 5 ting, før du kontakter Sundhedskompasset første gang:

1. Log på Gjensidiges forsikringsportal med dit NemID her
2. På menuen øverst til venstre vælger du ’Kontakt os’.
3. Under menupunktet ’Årsag til kontakt’ vælger du Sundhedskompasset.
4. Udfyld et nemt og enkelt spørgeskema. Det tager højest et par minutter.
5. Når du har udfyldt skemaet, vil du modtage et velkomstbrev på din profil på Gjensidiges forsikringsportal samt en notifikation om, at du nu er oprettet hos Gjensidige.

Herefter kan du ringe til Sundhedskompasset på 88 18 69 78.

Åbningstider
Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 11-16 og fredag kl. 11-15.
Når du kommer igennem, skal du bede om at blive viderestillet til rådgivningsteamet i Sundhedskompasset.

Med Sundhedskompasset får du hjælp til at bruge dine rettigheder og muligheder, så du hurtigt kan blive udredt og behandlet i det offentlige sundhedsvæsen.

Sundhedskompassets rådgivere kan oplyse dig om patientrettigheder i forbindelse med forebyggelse, udredning, behandling og genoptræning.

Sundhedskompassets rådgivere kan f.eks. hjælpe dig med:

1. Hurtig udredning
Når du er henvist til udredning for symptomer, som din egen læge ikke kan afhjælpe, har du ret til at blive undersøgt og diagnosticeret inden for 30 dage. Rådgiverne hjælper dig med at blive udredt og få din diagnose stillet inden for fristen.

2. Styr på ventetider
Rådgiverne kan guide dig om ventetiderne inden for det offentlige sundhedssystem herunder speciallægepraksis, fysioterapeuter, psykologer, psykiatere, de offentlige sygehuse samt de private sygehuse, som har aftale med danske regioner.

3. Frit sygehusvalg
Når du er borger i Danmark, har du f.eks. ret til frit at vælge, hvilket sygehus du gerne vil behandles på. Rådgiverne hjælper dig med at få overblik over, hvor og hvordan du kommer derhen, hvor du ønsker.

4. Behandling inden for 30 dage
Når din diagnose er stillet, har du ret til at komme i behandling eller blive tilbudt operation inden for 30 dage. Hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for 30 dage, har du ret til at komme i behandling på et privathospital.

5. Opfølgning på din behandlingsplan, så den bliver fulgt i det offentlige sundhedsvæsen.

6. Genoptræning
Alle borgere, der er udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan, har ret til at få igangsat genoptræningen inden for 7 dage. Hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for fristen, har du ret til at vælge en privat udbyder.

7. Forebyggelsestilbud i din kommune.

8. Klage- og erstatningsmuligheder
Rådgiverne kan guide dig til, hvor og hvordan du kan klage og søge erstatning, hvis du er blevet fejlbehandlet eller har oplevet noget ubehageligt i kontakten med sundhedssystemet.

Sundhedskompassets rådgivere står altid klar med en hjælpende hånd, der guider dig videre til det mest optimale behandlingsforløb i det danske sundhedssystem.

Sundhedskompasset for medlemmer i P+ er etableret i samarbejde med Gjensidige, der er P+’s faste samarbejdspartner på sundhedsområdet.

Sundhedskompasset drives af erfarne sygeplejersker, som har stor viden og erfaring med at hjælpe patienter rundt i sundhedssystemet – både på nationalt og kommunalt niveau.

Dine helbredsoplysninger bliver behandlet på en sikker og god måde. Hverken din læge, P+ eller andre får automatisk besked om, at du har benyttet Sundhedskompasset.