Icon
IconP+ Strategi 2021 

Medlemsdialog og tilgængelighed

Målsætningen om øget tilgængelighed og medlemsdialog er godt undervejs – og går godt i spænd med behovene hos vores medlemmer.

Det skal være let og hurtigt for medlemmerne at få kontakt til P+. Sådan lyder målsætningen i den nye strategi, og det mål er vi allerede tættere på. Vi har reduceret svartiderne markant på medlemshenvendelser – både på mails og telefon.

Medlemmerne oplever således allerede de første positive effekter efter den igangværende udrulning af den ny strategi. Det bekræfter medlemsdirektør i P+ Lene Mortensen:

”Vi har siden generalforsamlingen i foråret gjort en fokuseret indsats for at forbedre vores svartider. Som resultat har vi halveret svartiderne på mailhenvendelser, og vi besvarer i dag over 70 pct. af medlemmernes telefonopkald inden for det første minut.”


Telefoner - Mængde opkald besvaret på under 60 s og 90 s (2021)


Tættere på medlemmerne
En anden del af den ny strategi handler om, at vi kommer i tættere dialog med jer: Medlemmerne i P+. Heldigvis oplever vi et stort engagement, som peger på, at ønsket om øget dialog er gensidigt.

I 2021 har over 6.000 medlemmer indtil videre deltaget i et P+ webinar. De digitale webinarer vurderes rigtig pænt af medlemmerne – fx oplevede hele 82 pct. af deltagerne til vores seneste webinar webinaret som ’Godt’ eller ’Meget godt’.

De seneste tal viser desuden, at medlemmerne faktisk foretrækker digitale frem for fysiske møder. Næsten 70 pct. fortrækker således online møder, mens kun knap 3 pct. foretrækker at mødes fysisk. Selvom de digitale møder ser ud til at være kommet for at blive, har vi dog ikke afskrevet de fysiske, som vi forventer at genoptage i forskellige formater i 2022.