Hero graphic

Ekstra indbetalinger

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2020, kan du læse om mulighederne herunder. 

Vær opmærksom på, om du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2020.

Hvis du ønsker at foretage en ekstra indbetaling kan du logge på Min pension og bestille et indbetalingskort. Du kan bestille ét indbetalingskort pr. dag.

 

Satser fradrag 2020 - privat indbetaling

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for.

  • Alderspension: 52.600 kr.
  • Ratepension: 57.200 kr. 

 

Aldersforsikring

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Beløbet afhænger af din alder og om du modtager pension.

 

Du kan indbetale 50.200 kr., hvis du har mindre end 5 år til folkepension, og ikke har startet udbetaling af månedlig pension efter den 1. april 2018. I andre tilfælde kan du maksimalt indbetale 5.300 kr. i 2020.

 

Der er ikke fradrag for indbetalingen

  • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
  • Du skal efterfølgende give pensionskassen besked om hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension.

 

Satser fradrag 2020 - indbetaling via arbejdsgiver

Herunder fremgår det, hvad du kan få fradrag for.

  • Alderspension: Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen
  • Ratepension: 62.173 kr.

 

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag. 

Indskud modtaget inden onsdag den 16. december 2020 vil kunne ses på Min Pension inden jul. Indskud modtaget mellem 16. og 30. december 2020 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2021.