Hero graphic

Ekstra indbetalinger

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2020, kan du læse om mulighederne herunder. 

Vær opmærksom på, om du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2020.

Ønsker du at foretage en ekstra indbetaling, skal du kontakte os, så vi kan fremsende girokort. Du kan kontakte os her med oplysning om, hvor meget du ønsker at indbetale, og hvordan indbetalingen skal anvendes: Alderspension, ratepension og/eller aldersforsikring. Så kan vi sende de præcise indbetalingskort, som ved betaling betyder, at indbetalingen automatisk placeres og derfor hurtigere fremgår af Min pension.

 

I løbet af november måned vil du også kunne lave beregninger og bestille indbetalingskort via Min pension


Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for.

  • Alderspension: 52.600 kr.
  • Ratepension: 57.200 kr.

 

Aldersforsikring

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Beløbet afhænger af din alder, og om du modtager pension.

 

Du kan indbetale 50.200 kr., hvis du har mindre end 5 år til folkepension, og ikke har startet udbetaling af månedlig pension efter den 1. april 2018. I andre tilfælde kan du maksimalt indbetale 5.300 kr. i 2020.

 

Der er ikke fradrag for indbetalingen.

 

Frist for indbetaling

Sidste frist for indbetaling er mandag den 28. december 2020 kl. 16.00.

Når du er selvstændig (enkeltmandsfirma), har du mulighed for at indbetale efter regler, som alene gælder for selvstændige. Regler for selvstændige gælder alene for indbetaling til livsvarig alderspension.

 

Vi anbefaler, at du kontakter din revisor for rådgivning om indbetalingsmuligheder og fradragsret for indbetalinger til pensionsordninger for selvstændige.

 

Udover indbetaling til livsvarig alderspension kan du også indbetale til ratepension og aldersforsikring. Her gælder samme regler som for privat indbetaling.

  • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
  • Du skal efterfølgende give pensionskassen besked om, hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension.

 

Herunder fremgår det, hvad du kan få fradrag for.

  • Alderspension: Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen
  • Ratepension: 62.173 kr.

 

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag. 

Indskud modtaget inden fredag den 18. december 2020 vil kunne ses på Min Pension inden jul. Indskud modtaget mellem 18. og 30. december 2020 vil først kunne ses på Min pension i januar 2021.