Icon

Ekstra indbetalinger

Vil du indbetale ekstra på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2021, kan du læse om mulighederne herunder. 

Sidste frist for indbetaling er tirsdag den 28. december 2021.

Vær opmærksom på, om du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2021.

Når du laver en ekstra indbetaling er der omkostninger forbundet med administration. Du kan se administrationsomkostningerne for pensionsordning i P+ her

Ønsker du at foretage en ekstra indbetaling, kan du som bidragsbetalende selv registrere din ekstra indbetaling via medlemsportalen Min pension. Når du har registreret din ekstra indbetaling på Min pension, får du dagen efter et indbetalingskort i e-Boks, som du efterfølgende kan betale via netbank.
Du kan også kontakte os her med oplysning om, hvor meget du ønsker at indbetale og på hvilken ordning: Alderspension, ratepension og/eller aldersforsikring. Derefter sender vi dig de præcise indbetalingskort.

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for.

  • Alderspension (livrente): 53.800 kr.
  • Ratepension: 58.500 kr.

 

Aldersforsikring

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Beløbet afhænger af din alder, og om du modtager pension.

Du kan indbetale 52.400 kr., hvis du har mindre end 5 år til folkepension, og ikke har startet udbetaling af månedlig pension efter den 1. april 2018. I andre tilfælde kan du maksimalt indbetale 5.400 kr. i 2021.

Der er ikke fradrag for indbetalingen.

 

Frist for indbetaling

Sidste frist for indbetaling er tirsdag den 28. december 2021 kl. 16.00.

Når du er selvstændig (enkeltmandsfirma), har du mulighed for at indbetale efter regler, som alene gælder for selvstændige. Regler for selvstændige gælder alene for indbetaling til livsvarig alderspension.

 

Vi anbefaler, at du kontakter din revisor for rådgivning om indbetalingsmuligheder og fradragsret for indbetalinger til pensionsordninger for selvstændige.

 

Udover indbetaling til livsvarig alderspension kan du også indbetale til ratepension og aldersforsikring. Her gælder samme regler som for privat indbetaling.

  • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen. Din arbejdsgiver kan indbetale ekstra sammen med det månedlige pensionsbidrag.
  • Du skal efterfølgende give pensionskassen besked om, hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension.

 

Herunder fremgår det, hvad du kan få fradrag for.

  • Alderspension: Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen
  • Ratepension: 63.587 kr.

 

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag. 

Indskud modtaget inden fredag den 17. december 2021 vil kunne ses på Min Pension inden jul. Indskud modtaget mellem den 17. og 30. december 2021 vil først kunne ses på Min pension i januar 2022.