Yderligere for P+ medlemmer

Her finder du depotrenter for 2022 og forventningerne til årene fremover (prognoserenter), alle før skat.

I skemaet finder du depotrenten for løbende pension i 2022 samt prognoserenter for 2023 og årene fremover.

Prognoserenter før skat 2022
2023-27 2038-32 2033→
Løbende pension på P+ Regulativ 2019 3 % 3,37 % 4,74 % 5,63 %
Prognoseafkast før skat 0-5 år 5-10 år 10 år→
Rate- og kapitalpension samt aldersforsikring på P+ Regulativ 2019:      
P+ Aktiemax
P+ Balance
P+ Obligationsmax
Medlemsmidler
5,61 %
3,37 %
1,53 %
3,37 %
6,88 %
4,74 %
3,00 %
4,74 %
7,42 %
5,63 %
4,17 %
5,63 %

Prognoserenterne er fastsat ud fra samfundsforudsætninger, som er fastsat af Forsikring & Pension og FinansDanmark. For løbende pension på P+ Regulativ 2019 benyttes den aktuelle depotrente for 2021.

Tidligere afkast og depotrenter
Her finder du afkast, som ligger til grund for fastsættelsen af depotrenten, og depotrenter for P+ Regulativ 2019.

Oversigt - afkast (pct.) 2021 2020
Afkast før skat 14,0 % 6,6 %

Oversigt - depotrenter (pct.)

P+ Regulativ 2019

2021
(jan.-juni)
2021
(juli-)
2020
Depotrenter før skat 1 % 2 % 2,95 %
Depotrenter efter skat 0,85 % 1,69 % 2,5 %

Depotrenten for P+ Regulativ 2019 blev i november 2020 fastsat til 1 % før PAL-skat i 2021. Depotrenten var dermed lavere end i 2020. Depotrenten blev sat til 1 % for fortsat at opbygge en bonusgrad og beskytte økonomien mod udsving. Dette set i lyset af et 2020 præget af COVID-19, herunder kursværn for flere rentegrupper i pensionskassen. I juli 2021 er depotrenten ekstraordinært sat op grundet et afkast på 14 % frem mod første halve år af 2021.