Hero graphic

Urafstemning

Hvis en beslutning om ændring af vedtægten er truffet, kan bestyrelsen eller mindst 1/3 pct. navngivne, tilstedeværende medlemmer (inkl. fuldmagter) af pensionskassen på selve generalforsamlingen kræve, at forslaget skal sendes til urafstemning blandt pensionskassens medlemmer. Dette gælder ligeledes, hvis en beslutning om valg til bestyrelsen er truffet, eller der skal ske afstemning om valg til bestyrelsen.

Ved urafstemning gælder samme regler med hensyn til betingelserne for forslagets vedtagelse eller forkastelse som på generalforsamlingen.

De nærmere regler for urafstemning fastsættes af bestyrelsen.

Du kan læse mere om urafstemning i § 7 i P+’s vedtægt.