Vurdering af kompetencer

Alle kandidater er blevet tilbudt at blive vurderet af en ekstern part i forhold til Finanstilsynets krav til kompetencer. Du kan læse mere om vurderingen her

På pensionskassens generalforsamling den 6. april var der valg til bestyrelsen. På generalforsamlingen ønskede medlemmerne at sende valget af de 4 kandidater til urafstemning blandt alle pensionskassens medlemmer. 

 

Læs mere om bestyrelsesvalget her

 

Læs mere om urafstemning i § 7 i P+’s vedtægt

Du stemmer ved at logge på valgportalen med NemID.

 

Du kan stemme på op til 4 kandidater, og du kan afgive en stemme pr. kandidat. 

Har du ikke NemID, kan du kontakte pensionskassen og rekvirere en fysisk stemmeseddel, som skal sendes til vpinvestor@vp.dk. Det er dit ansvar, at VP modtager stemmesedlen rettidigt. 

 

Du kan også kontakte VP og få et VP-ID, som du kan logge ind med. Dette kræver, at VP kan verificere, at du er medlem af pensionskassen. 

Hvis du fortryder dit valg, skal du kontakt VP Investor Services på 4358 8866 (mandag-fredag mellem 9.00-16.00) eller vpinvestor@vp.dk 

 

Du kan lave dit valg om indtil onsdag den 28. april kl. 16.00.

Urafstemningen starter mandag den 12. april, og du kan afgive din stemme indtil onsdag den 28. april kl. 23.59.