Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

Månedsrapport for november:


ÅTD-afkastet i P+ lå den 30. november på 9,7 pct., hvilket er en stigning på 0,9 procentpoint i forhold til ultimo oktober.

Månedens porteføljeafkast blev fortrinsvist skabt på baggrund af den positive udvikling på de globale aktiemarkeder. Afkastbidraget fra de risikobetonede aktiverklasser, aktier og kreditobligationer, leverede henholdsvis 2,6 pct. og -0,2 pct. Porteføljens obligationer gav et nulafkast, mens reale aktiver gav et afkastbidrag på -0,8 pct.

Efter en længere periode med aftagende økonomiske nøgletal ser de globale konjunkturer nu ud til at være i bedring. I USA steg de toneangivende indikatorer for den økonomiske aktivitet inden for både produktion og servicesektoren, hvilket også blev afspejlet i en ventet robust privatforbrugsvækst i 4. kvartal. Afslutningen på den amerikanske regnskabssæson for 3. kvartal blev positivt modtaget af markedet, eftersom indtjeningsraterne for 80 pct. af selskaberne i det ledende amerikanske aktieindeks S&P 500 var bedre end estimeret. S&P 500 steg 3,6 pct. for måneden og var dermed det bedst performende aktieindeks af de globalt ledende. Udviklingen peger dermed i retningen af et årligt afkast på 25 pct., hvilket vil være den bedste performance for aktieindekset siden 2013.

I Europa fulgte de økonomiske nøgletal for november tendensen fra de amerikanske. Recessionen i industrisektoren er nu ikke længere tiltagende, hvilket også tyder på, at den globale korrektion har nået en bund. Aktiviteten i servicesektoren var ligeledes moderat voksende, hvorimod jobtilvæksten fortsat aftager.

Kvartalsvæksten for euroområdet peger på blot 0,1 pct., hvor markedet stadig venter på effekterne fra den europæiske centralbanks (ECB) pengepolitiske stimuli. Mødereferaterne fra ECB og Federal Reserve bekræfter, at begge centralbanker nu tager en pause med yderligere lempelser.

Det negative afkast i reale aktiver skyldes en værdiregulering af ejendomsvurderingerne fra medio 2019. Nedskrivningen af ejendomsporteføljen sker således på baggrund af et politisk ønske om at modificere den omdiskuterede paragraf 5.2, der tillader udlejere at hæve lejen til det lejedes værdi efter en gennemgribende forbedring. Dermed er en del af ejendommenes afkastpotentiale blevet nedjusteret.

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 121.755 9,7%
Obligationer 32.359 0,8%
Aktier 48.361 20,0%
Kreditobligationer 23.020 4,5%
Reale aktiver 18.730 3,7%

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 10. bankdag.