Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

Månedsrapport for december:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 31. december på 11,4 %, hvilket var en stigning på 1,7 %-point i forhold til ultimo november.

Det var især aktier, som leverede et godt afkast på hele 2,7 % over måneden, men også reale aktiver og kreditobligationer klarede sig fornuftigt med stigninger på henholdsvis 1,4 % og 1,0 %. Obligationer gav et nulafkast over måneden.

Investorernes risikoappetit var glubende ved investeringsårets afslutning. Dermed blev december 2019 på mange måder det stik modsatte af, hvad der skete i december 2018. For lidt over et år siden trak de finansielle aktører følehornene kraftigt til sig i frygt for, at verdensøkonomien var gevaldigt på vej ned i gear, samt at de store centralbanker i det store hele havde tænkt sig at ignorere dette. Heldigvis blev denne frygt gjort til skamme, og markederne rettede sig kraftigt i starten af 2019 – men det nåede at give en del bølgeskvulp undervejs.

Der skete ikke det store på de finansielle markeder i december, hvor de vigtigste begivenheder var en mulig forbrødring i handelskrigen mellem USA og Kina samt Boris Johnsons komfortable sejr i det britiske parlamentsvalg, som manifesterede Storbritanniens plan om at forlade EU. Herhjemme nåede den danske krone det svageste niveau over euroen nogensinde. Nationalbanken sænkede sammen med ECB indskudsbevisrenten til -0,75 % i september 2019.

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 123.873 11,4%
Obligationer 32.193 0,9%
Aktier 49.224 23,3%
Kreditobligationer 23.746 5,6%
Reale aktiver 19.007 5,3%

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 10. bankdag.