Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

Månedsrapport for april:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 30. april på -8,4 pct., hvilket var en stigning på 4,3 procentpoint i forhold til ultimo marts.

Månedens porteføljeafkast blev skabt via flotte afkast i de risikobetonede aktivklasser, aktier og kreditobligationer, der leverede henholdsvis 9,3 pct. og 4,4 pct. Herudover leverede porteføljens obligationer et fornuftigt afkast på 1,3 pct., mens reale aktiver leverede et afkast på -3,3 pct.

Corona-virussen har igen været det altoverskyggende tema i april måned, hvor størstedelen af de fleste landes økonomi fortsat har været lukket ned. Det har dog også været en måned, hvor flere lande, heriblandt Danmark, så småt har påbegyndt en genåbning af økonomien. De faldende smittetal på verdensplan har fået flere lande til at påbegynde en gradvis og forsigtig genåbning af økonomien, hvilket også har kunne ses på finansmarkederne, hvor den nedadgående kurve har været udskiftet med en opadgående. Virksomheders dystre regnskabsmeldinger samt frygten for en ny bølge af virussen er blevet vekslet med håb om positive medicinske forsøg og politiske initiativer, der kan opretholde den økonomiske vending efter krisen.

På trods af den gradvise genåbning i flere lande har finansmarkederne i april stadig været præget af usikkerhed grundet Corona-virussen. Oliemarkedets nedtur har fortsat kursen i den forgangne måned, hvor prisen på råolie til fremtidig levering en overgang har været i minus. Herudover har april måned for alvor vist enorme økonomiske følgevirkninger, hvor erhvervsaktiviteten i flere lande er faldet mere end nogensinde. Især USA har været særligt hårdt ramt, hvor beskæftigelsen har lidt et historisk fald på mere end 20 mio. personer. Dette har medført en ledighed helt oppe omkring 15 pct., hvilket er det højeste niveau siden 1930’erne. Kina var det første land til at blive ramt af virusudbruddet, hvilket har sat tydelige spor i den kinesiske økonomi, der har været skrumpende i første kvartal, hvorfor væksten i 2020 er blevet nedjusteret fra 5,2 pct. til 1,0 pct. Der er dog håb forude, hvoriblandt væksten i den kinesiske økonomi i 2021 er blevet opjusteret fra 6,3 pct. til 9,0 pct. På europæisk plan er der ligeledes håb forude, da der allerede i den kommende måned vil være fokus på yderligere genåbning af økonomierne.

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 112.520 -8,4%
Obligationer 28.221 0,9%
Aktier 43.976 -12,6%
Kreditobligationer 22.634 -9,7%
Reale aktiver 17.710 -7,4%

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 10. bankdag.