Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

Månedsrapport for februar:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 29. februar på -3,0 %, hvilket var et fald på 3,0 %-point i forhold til ultimo januar.

Månedens porteføljeafkast blev skabt via negativt afkast i de risikobetonede aktivklasser, aktier og kreditobligationer, der leverede henholdsvis -6,3 % og -1,0 %. Porteføljens obligationer leverede et fornuftigt afkast på 0,4 % mens reale aktiver leverede et afkast på 0,1 %.

Corona-virussen, herunder smittespredningen, var, som i januar måned, et af hovedtemaerne på de finansielle markeder i februar måned. En signifikant stigning i nye smittetilfælde uden for Kina, særligt virusudbruddet i Italien og omkringliggende lande i Europa, har skabt frygt for en mulig recession i verdensøkonomien, hvilket har sendt markederne i frit fald. Pessimismen bredte sig på aktiemarkederne, hvor især det europæiske aktiemarked samt det amerikanske aktieindeks S&P 500 var præget af den øgede finansielle nervøsitet. Den betydeligt øgede smittefare på globalt plan har svækket væksten i verdensøkonomien.

Den økonomiske usikkerhed, som corona-virussen har forårsaget, har medført faldende renter. Den 10-årige obligationsrente i USA og Tyskland ramte et nyt bundniveau på henholdsvis 1,21 % og -0,58 %, mens den stigende frygt for recession i Italien i 1. kvartal af 2020 har sat de italienske renter under stort pres. Markederne forventer flere rentenedsættelser, heriblandt en fuld rentenedsættelse i USA på 0,25 %-point i marts samt yderligere tre rentenedsættelser det næste år. Herudover ventes en rentenedsættelse på 0,1 %-point i euroområdet inden udgangen af 2020.

 

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 118.488 -3,0%
Obligationer 30.098 0,6%
Aktier 45.885 -7,0%
Kreditobligationer 23.616 -0,5%
Reale aktiver 19.157 0,7%

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 10. bankdag.