Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Afkast på investeringspuljer

Som medlem af P+ (tidligere DIP og JØP) kan du have dele af din pensionsordning (rate- kapitalpension og aldersforsikring) placeret i investeringspuljer.

Vi opdaterer information om afkast på investeringspuljer en gang om måneden, senest den 10. bankdag i måneden.

Det sker ved, at vi, når vi kender afkastet for en måned, korrigerer positivt eller negativt i forhold til forhåndsforretningen. Korrektionen sker i den efterfølgende måned. Det betyder, at korrektionen sker med en måneds forskydning, så afkastet for fx november måned først korrigeres i december måned året efter.

Månedsafkast på puljer ultimo november 2019

Aktiemax  3,4 %
P+ vælger  1,0 %
P+ Obligationsmax  0,1 %

ÅTD-afkast på puljer ultimo november 2019

Aktiemax 20,5 %
P+ vælger   9,7 %
P+ Obligationsmax   2,8 %

 

Dokumenter

Her kan du læse mere om puljeafkast, bl.a. månedsafkast før skat, ÅTD-afkast og afkast siden puljernes start.

Puljeafkast (PDF)