Icon
IconSådan er vores afkast 

Afkast på investeringspuljer

Som medlem af P+ og P+, tidligere DIP er opsparingsordninger (rate- og kapitalpension samt aldersforsikring) placeret i investeringspuljer.

Vi opdaterer information om afkast på investeringspuljer en gang om måneden, senest den 13. bankdag i måneden.

Det sker ved, at vi, når vi kender afkastet for en måned, korrigerer positivt eller negativt i forhold til forhåndsforrentningen. Korrektionen sker i den efterfølgende måned. Det betyder, at korrektionen sker med en måneds forskydning, så afkastet for fx november måned først korrigeres i december måned. Afkastet er efter investeringsomkostninger.

Det betyder, at pensionerne bliver reguleret både negativt og positiv. Det gælder også, når pensionen er under udbetaling.

Månedsafkast på puljer ultimo august 2021

Investeringspulje Månedsafkast
P+ Aktiemax   3,0 %
P+ Balance    1,9 %
P+ Obligationsmax     0,2 %

ÅTD-afkast på puljer ultimo august 2021

Investeringspulje ÅTD-afkast
P+ Aktiemax      17,2 %
P+ Balance  10,7 %
P+ Obligationsmax      1,9 %

 

Du kan finde oplysningerne om aktiverne i de forskellige investeringspuljer her.

Dokumenter

Her kan du læse mere om puljeafkast, bl.a. månedsafkast før skat, ÅTD-afkast og afkast siden puljernes start.

Puljeafkast August 2021