Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Afkast på investeringspuljer

Som medlem af P+ og P+, tidligere DIP er opsparingsordninger (rate- og kapitalpension samt aldersforsikring) placeret i investeringspuljer.

Vi opdaterer information om afkast på investeringspuljer en gang om måneden, senest den 10. bankdag i måneden.

Det sker ved, at vi, når vi kender afkastet for en måned, korrigerer positivt eller negativt i forhold til forhåndsforrentningen. Korrektionen sker i den efterfølgende måned. Det betyder, at korrektionen sker med en måneds forskydning, så afkastet for fx november måned først korrigeres i december måned.

Det betyder, at pensionerne bliver reguleret både negativt og positiv. Det gælder også, når pensionen er under udbetaling.

Månedsafkast på puljer ultimo oktober 2020

Investeringspulje Månedsafkast
P+ Aktiemax  -1,9 %
P+ Balance   -0,6 %
P+ Obligationsmax -0,1 %

ÅTD-afkast på puljer ultimo oktober 2020

Investeringspulje ÅTD-afkast
P+ Aktiemax   -1,7 %
P+ Balance -0,7 %
P+ Obligationsmax    2,0 %

 

Du kan finde oplysningerne om aktiverne i de forskellige investeringspuljer her.

Dokumenter

Her kan du læse mere om puljeafkast, bl.a. månedsafkast før skat, ÅTD-afkast og afkast siden puljernes start.

Puljeafkast Oktober 2020