IconAnsvarlige investeringer 

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

P+ tager højde for negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtighedsrisici samt bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.

P+ har som målsætning at skabe det størst mulige afkast for vores medlemmer og samtidig være en ansvarlig investor. Pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer følger pensionskassens politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab, som beskriver, at P+ skal:

1) tage hensyn til negativ påvirkning på bæredygtighedsfaktorer, forstået som negativ indvirkning fra pensionskassens investeringer på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

2) tage hensyn til bæredygtighedsrisici, forstået som finansielle risici relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, som kan have væsentlig negativ påvirkning på værdien af pensionskassens investeringer.

Med udgangspunkt i krav fra EU om bæredygtighedsrelaterede oplysninger for den finansielle sektor kan du i de følgende dokumenter læse om P+’s arbejde med bæredygtighedsrisici og negative bæredygtighedsvirkninger, samt hvordan P+’s investeringer bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.

Bæredygtighedsrisici er en integreret del af P+’s investeringsbeslutningsproces. De overordnede rammer for arbejdet er beskrevet i politik for ansvarlige investeringer, som du finder her

Du kan læse P+'s lønpolitik godkendt på pensionskassens generalforsamling den 7. april 2022 her

Oplysningerne om, hvordan P+ integrerer bæredygtighedsrisici, tager højde for de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger samt fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, der beskriver pensionskassens tilgang til at være en ansvarlig investor helt bredt. Hvis du er interesseret i at blive endnu klogere på P+ som en aktiv investor og resultaterne heraf, så er følgende dokumenter relevante:

 

Læs politik for aktivt ejerskab her

Se stemmeafgivning her

Se liste med eksempler på selskaber, som P+ har været i dialog med for nylig her

Se fravalgslisten her