IconNyheder / pressemeddelelser 

COVID-19 beredskab

Vi følger udviklingen omkring COVID-19 tæt. Myndighedernes seneste retningslinjer medfører en række tiltag hos P+. Overordnet set vil pensionskassen fungere som normalt.

12. marts 2020, kl. 10:40

Det får ikke betydning for udbetaling af pensioner
Vi forventer ikke, at de seneste tiltag fra regeringens side vil få betydning for udbetaling af pensioner til medlemmerne ved udgangen af marts måned. 

Ændres denne vurdering vil de berørte medlemmer få besked.

Længere svartider pga. COVID-19
Regeringens seneste retningslinjer for at begrænse smitten af COVID-19 betyder, at du med stor sandsynlighed vil opleve længere svartider, når du henvender dig til medlemsservice.

Det skyldes, at vi har bedt flest muligt medarbejdere om at arbejde hjemmefra de næste par uger.

Vi har besluttet at opretholde muligheden for at kontakte pensionskassen telefonisk på tlf. 3818 8700. Dog i en mindre skala end sædvanligvis. Det kan lade sig gøre, fordi vores rådgivere kan besvare opkald fra medlemmerne fra deres hjemmearbejdsplads.

Vi besvarer også mails i den kommende periode. Også her må du forvente, at der er længere svartider end normalt.

Vi beklager ulejligheden og håber på forståelse for den ekstraordinære situation.

Generalforsamling
Bestyrelsen er ved at vurdere, hvordan de seneste retningslinjer fra myndighederne påvirker den årlige generalforsamling i pensionskassen den 16. april. 

Finansielle markeder under pres
Det har fået betydning for pensionskassens samlede afkast, at de finansielle markeder er voldsomt påvirkede af COVID-19. Vi følger udviklingen, og laver løbende justeringer, så risikoen i investeringsporteføljen er passende.

Nyheden opdateres løbende.