Icon
IconVores pensioner og forsikringer 

Trivselslinjen og Sundhedskompasset

Få hjælp til at tackle udfordringer i arbejds- og privatlivet i opløbet eller få rådgivning og støtte ved sygdom.

Trivselslinjen og Sundhedskompasset er to sundhedstilbud målrettet aktivt indbetalende medlemmer af P+, der kan få let og hurtig hjælp, rådgivning og støtte ved mistrivsel, stress og sygdom.

Trivselslinjen giver dig direkte adgang til professionel telefonisk rådgivning fra erfarne sundhedsfaglige medarbejdere med en overbygning som stresscoaches. Her kan du få forebyggende hjælp og vejledning, hvis du oplever symptomer på stress eller mistrivsel.

Hvis du er ramt af sygdom, kan Sundhedskompassets sygeplejersker og sundhedsjurister hjælpe dig til at udnytte dine rettigheder og muligheder i det offentlige danske sundsvæsen bedst muligt.

Læs mere om, hvordan du benytter dig af Trivselslinjen og Sundhedskompasset herunder:

Trivselslinjen er en direkte telefonlinje til et sundhedscenter, der varetager professionel rådgivning og forebyggende vejledning inden for de stressproblematikker, som du henvender dig omkring. Målet er at sætte ind, inden problemerne vokser sig så store, at de går ud over dit arbejds- og privatliv.

Telefonerne varetages af sundhedsfaglige medarbejdere med en supplerende stresscoachuddannelse.

Du kan kontakte Trivselslinjen på 88 18 69 78.
Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 11 -16 og fredag kl. 11 -15.

Hvad kan jeg ringe ind omkring?
Står du i en situation, hvor du mistrives på grund af private eller arbejdsrelaterede problematikker er det oplagt, at du kontakter Trivselslinjen.

Mistrivsel kan skyldes arbejdsrelaterede udfordringer som fx stress, manglende samarbejde med kollegaer, konflikter i en afdeling, manglende overskud til arbejdsopgaverne mv.

Mistrivsel kan fx også være i forbindelse med, at du er ramt af sorg, en forestående skilsmisse eller udfordringer med et sygt barn, ægtefælle eller andet nærtstående familiemedlem.

Er du leder, kan du kontakte Trivselslinjen for at få rådgivning og vejledning i forbindelse med ledelsesmæssige problemstillinger, som håndtering af en stressramt medarbejder, forberedelse og håndtering af en svær samtale med en stressramt medarbejder mv.

Hvordan kan Trivselslinjen hjælpe mig?
Trivselslinjen kan overordnet set hjælpe dig med at finde årsagerne til stress og mistrivsel, samt give dig konkrete praktiske og mentale værktøjer til afstresning og til at få en hverdag til at fungere med et liv i balance.

Fokus er at give dig værktøjer til at:
- Håndtere symptomer på stress eller mistrivsel.
- Afdække årsager til stress. 
- Afhjælpe akutte stresssymptomer. 
- Håndtere nuværende og fremtidig stress.
- Håndtere stressramte medarbejdere.
- Håndtere diverse problematikker i privatlivet, herunder sorg, skilsmisse, sygdom mv.

Trivselslinjen kan desuden bruges til opfølgning på tidligere samtaler og anbefalinger til at kontakte egen læge.

Sundhedskompasset er målrettet medlemmer, der allerede er ramt af sygdom og ønsker hjælp til at navigere i sundhedssystemet.

Sundhedskompassets rådgivere kan guide dig til at udnytte dine rettigheder og muligheder i det offentlige danske sundhedsvæsen bedst muligt. Gennem sygdomsforløbet støttes du i at navigere i systemet, så du føler dig tryg og får det optimale udbytte af de sundhedstilbud, du som borger i Danmark har ret til via det gule sundhedskort.

Sundhedskompasset drives af erfarne sygeplejersker og sundhedsjurister, som har stor viden og erfaring med at hjælpe patienter med at navigere i sundhedssystemet – både på nationalt og kommunalt niveau.

For at sikre, at vi kan hjælpe dig bedst muligt, skal du gøre følgende 5 ting, før du kontakter Sundhedskompasset første gang:

1. Log på Gjensidiges forsikringsportal (P+’s faste samarbejdspartner på sundhedsområdet) med dit NemId her

2. På menuen øverst til venstre vælger du ’Kontakt os’.

3. Under menupunktet ’Årsag til kontakt’ vælges Sundhedskompasset.

4.
Udfyld et nemt og enkelt spørgeskema. Det tager maks. et par minutter.

5. Når du har udfyldt skemaet, vil du modtage et velkomstbrev på din profil på Gjensidiges forsikringsportal samt en notifikation om, at du nu er oprettet hos Gjensidige.

Herefter kan du kontakte Sundhedskompasset via Trivselslinjen på 88 18 69 78.
Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 11 -16 og fredag kl. 11 -15.
Når du kommer igennem, skal du bede om at blive viderestillet til rådgivningsteamet i Sundhedskompasset.

Hvordan kan Sundhedskompasset hjælpe mig?
Med Sundhedskompasset tager vi dig i hånden og hjælper dig med at bruge dine rettigheder og muligheder, så du hurtigt kan blive udredt og behandlet i det offentlige sundhedsvæsen.

Sundhedskompassets rådgivere kan oplyse dig om patientrettigheder ifm. forebyggelse, udredning, behandling og genoptræning.

Vi kan fx hjælpe dig med:

1. At benytte din ret til hurtig udredning
Når du er henvist til udredning for symptomer, som din egen læge ikke kan afhjælpe, har du ret til at blive undersøgt og diagnosticeret inden for 30 dage. Vi hjælper dig med at blive udredt og få din diagnose stillet inden for fristen.

2. At afklare ventetiderne
Vi kan guide dig om ventetiderne inden for det offentlige sundhedssystem herunder speciallægepraksis, fysioterapeuter, psykologer, psykiatere, de offentlige sygehuse samt de private sygehuse, som har aftale med danske regioner.

3. At bruge det frie sygehusvalg
Når du er borger i Danmark, har du fx ret til frit at vælge, hvilket sygehus du gerne vil behandles på. Vi hjælper dig med at få overblik over, hvor og hvordan du kommer derhen, hvor du ønsker.

4. At sørge for, at du kommer i behandling inden for 30 dage
Når din diagnose er stillet, har du ret til at komme i behandling eller blive tilbudt operation inden for 30 dage. Hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for 30 dage, har du ret til at komme i behandling på et privathospital.

5. At følge op på din behandlingsplan og sørge for, at den bliver fulgt i det offentlige sundhedsvæsen.

6. At sikre dig mulighed for genoptræning
Alle borgere, der er udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan, har ret til at få igangsat genoptræningen inden for 7 dage. Hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for fristen, har du ret til at vælge en privat udbyder.

7. At finde et forebyggelsestilbud i din kommune.

8. At afklare klage- og erstatningsmuligheder
Vi kan guide dig til, hvor og hvordan du kan klage og søge erstatning, hvis du er blevet fejlbehandlet eller har oplevet noget ubehageligt i kontakten med sundhedssystemet.

Med Sundhedskompasset står vi altid klar med en hjælpende hånd, der guider dig videre til det mest optimale behandlingsforløb i det danske sundhedssystem.

Trivselslinjen og Sundhedskompasset tilbydes aktivt indbetalende medlemmer i samarbejde med Gjensidige (tidligere Mølholm Forsikring), der er P+’s faste samarbejdspartner på sundhedsområdet.