Yderligere for P+, tidligere JØP

Her finder du yderligere information om MedlemsMidler i P+, tidligere JØP.

Pensionsordninger i P+ Regulativ 2, tidligere JØP Regulativ 2, som ikke var under udbetaling den 1. november 2018, fik udloddet deres andel af de Kollektive Særlige bonushensættelser til MedlemsMidler.

 

Fra den 1. september 2018 reserveres 2 % af indbetaling, indskud og overførte opsparinger i P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 til MedlemsMidler. Fra den 1. september indbetales der ikke til MedlemsMidler på Aldersforsikring.

Pensionsordninger omtegnet ved pensionsvalget i 2011 og 2012 (Afdeling 1, omtegnet) har MedlemsMidler (15 år).

 

Ved pensionsvalget i 2011 og 2012 blev en del af omvalgsbonussen tildelt som individuelle særlige bonushensættelser. Herefter blev reserveret 5 % af alle indbetalinger og overførsler til individuelle særlige bonushensættelser.

 

Fra den 1. september 2018 reserveres 2 % af indbetaling, indskud og overførte opsparinger til individuelle særlige bonushensættelser. Samtidig ændrede Individuelle særlige bonushensættelser navn til MedlemsMidler (15 år).

 

I forbindelse med overflytningen pr. 1. januar 2018 til P+, Regulativ 2007, tidligere JØP Afdeling 2, ophørte indbetalingen til MedlemsMidler (15 år). Herefter indbetales til MedlemsMidler.

Du kan læse mere om, hvem der modtager udbetalingen her.

De Kollektive Særlige Bonushensættelser er udloddet den 1. december 2018. Udlodningen skete forskelligt, alt efter om blev udbetalt pension eller ej.

 

Modtog du ikke pension den 1. december 2018 blev din andel af de Kollektive Særlige Bonushensætteler udloddet til MedlemsMidler.

 

Modtog du pension den 1. november blev din værdi af de Kollektive Særlige Bonushensættelser tilskrevet dit depot. Det betød, at din opsparing steg, men pensionen forsat lå på samme niveau, da det tidligere tillæg til pensionen bortfalder.

Pensionskassen ønskede at synliggøre, hvor stor en andel af de fælles midler, som var dine. Derfor blev de Kollektive Særlige Bonushensættelser ændret til MedlemsMidler.