Hero graphic

En børnepension sikrer dine børns opvækst, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ikke er der til at forsørge dem.

Børnepensionen udbetales den 1. i måneden efter, du har fået tilkendt varig invalidepension eller din død. Børnepensionen udbetales indtil den alder, som er fastsat for pensionsordningen. Der bliver også udbetalt børnepension, hvis der udbetales midlertidig invalidepension i P+, tidligere JØP.

Der kan også udbetales børnepension til børn ved alderspensionering, når du har pension i JØP Regulativ 1, DIP Regulativ 1 og DIP Regulativ 2. I JØP, Regulativ 2 optaget før den 1. juli 2007 kan der ligeledes være pension til børn ved alderspensionering. Her starter udbetaling af børnepensionen samtidig med, at den livsvarig alderspension starter med at blive udbetalt.

På Min pension på vores hjemmeside – log på med NemID – kan du se, hvilke børnepensioner du har i pensionskassen. Du finder Forudsætningsbilag for P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her.  

 

Har du pension i andre selskaber, kan du logge ind på Pensionsinfo.

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger. Du kan læse mere her.

Dine børn, adoptivbørn samt stedbørn, som du forsørger, kan modtage børnepension. Stedbarnsforholdet skal være etableret, før barnet fylder 18 år. Skal et stedbarn have ret til børnepension, skal du være gift med barnets far/mor. Dog vil der udbetalt børnepension ved død til en samlevers barn i P+, tidligere JØP. Børn, der undfanges efter medlemmets overgang til invalide- eller alderspension, er ikke berettiget til børnepension.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen. Det er barnet, som beskattes af udbetalingen. Kan udbetalingen af børnepensionen indeholdes i barnet frikort, er udbetalingen af børnepensionen i praksis ’skattefri’.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.