Hero graphic
IconVores omkostninger 

Omkostninger og gennemsigtighed

P+ er nøje fokuseret på investeringsomkostningerne, da omkostninger har stor betydning for, hvordan medlemmernes pensioner udvikler sig over tid.

Konkret betyder det, at P+ skal bestræbe sig på at investere gennem samarbejder, strukturer og aktivklasser, der leder til så lave investeringsomkostninger som muligt under hensyn til målsætningen om at opnå det højest mulige forventede afkast efter omkostninger. 

Alle pensionsudbydere skal beregne to særlige nøgletal som mål for de årlige omkostninger ved en pensionsordning. Omkostninger opgøres i kroner og procenter: 

  • Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK) viser både omkostninger til at administrere ordningen og omkostningerne ved at investere pengene. Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) viser omkostningerne som en procent af pensionsdepotets størrelse. 

De to tal supplerer de omkostningstal, som pensionskassen skal oplyse i fx årsrapporten. ÅOK og ÅOP gør det lettere at sammenligne resultaterne. Du kan læse mere om ÅOK og ÅOP her

Investeringsomkostninger for produkter med depotrente fremgår af depotoversigten under ÅOP/ÅOK (årlige omkostninger i procent og årlige omkostninger i kroner). 

 

Investeringsomkostningerne for produkter på markedsrente udgør:

  • P+ Aktiemax: 0,54 %
  • P+ Balance: 0,5 %
  • P+ Obligationsmax: 0,35 %

 

Satserne for investeringsomkostninger er baseret på omkostninger for 2019. Satserne for 2020 kendes først, når regnskabet for 2020 er endeligt.

De direkte administrationsomkostninger bliver fastsat af bestyrelsen i pensionskassen. Omkostningssatserne fremgår af det tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Du finder dem her

Pensionskassen har opgjort de totale omkostninger inklusive alle de interne og eksterne administrations- og investeringsomkostninger. Omkostningerne er opgjort og fordelt på medlemmernes depoter efter den standard, der er udarbejdet af Forsikring og Pension. 

Dine omkostninger i P+ er splittet op, så det er mere tydeligt, hvad du betaler for de enkelte omkostningstyper.  

 

På Min Pension kan du se de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) og de Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK). For at se dine omkostninger ved din pensionsordning skal du logge dig på Min pension.