Icon
IconP+ Sundhed 

Trivselslinjen

Som medlem af P+ kan du få forebyggende hjælp og vejledning, hvis du oplever symptomer på stress eller mistrivsel.

Få hjælp til at tackle udfordringer i arbejds- og privatlivet i opløbet
Trivselslinjen giver dig direkte adgang til professionel telefonisk rådgivning fra erfarne sundhedsfaglige medarbejdere med en overbygning som stresscoaches. Her kan du få forebyggende hjælp og vejledning, hvis du oplever symptomer på stress eller mistrivsel. Målet er at sætte ind, inden problemerne vokser sig så store, at de går ud over dit arbejds- og privatliv.

Alle medlemmer, der indbetaler til en pensionsordning i P+, kan benytte Trivselslinjen frit og ubegrænset.

Sådan kommer du i kontakt med Trivselslinjen
Du kan kontakte Trivselslinjen på 88 18 69 78
Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 11-16 og fredag kl. 11-15.

Trivselslinjen kan fx hjælpe dig med at finde årsagerne til stress og mistrivsel og give dig konkrete praktiske og mentale værktøjer til at få en hverdag til at fungere og sikre et liv i balance.

Trivselslinjen kan desuden bruges til opfølgning på tidligere samtaler og anbefalinger til at kontakte egen læge.

Står du i en situation, hvor du mistrives på grund af private eller arbejdsrelaterede problematikker, er det oplagt, at du kontakter Trivselslinjen.

Mistrivsel kan skyldes arbejdsrelaterede udfordringer som fx stress, dårligt samarbejde med kollegaer, konflikter i en afdeling, manglende overskud til arbejdsopgaverne mv.

Mistrivsel kan også opstå i forbindelse med fx sorg, en forestående skilsmisse eller udfordringer med et sygt barn, ægtefælle eller andet nærtstående familiemedlem.

Er du leder, kan du kontakte Trivselslinjen og få rådgivning og vejledning i ledelsesmæssige problemstillinger, fx håndtering af en stressramt medarbejder, forberedelse og håndtering af en svær samtale med en stressramt medarbejder mv.

Trivselslinjen for medlemmer i P+ er etableret i samarbejde med Gjensidige, der er P+’s faste samarbejdspartner på sundhedsområdet. Telefonerne varetages af sundhedsfaglige medarbejdere med en supplerende stresscoachuddannelse.

Dine helbredsoplysninger bliver behandlet på en sikker og god måde. Hverken din læge, P+ eller andre får automatisk besked om, at du har benyttet Trivselslinjen.