Icon
IconP+ Sundhed 

Online læge

Som betalende medlem af P+ har du fri og ubegrænset adgang til lægekonsultationer via din mobiltelefon.

Ekstra tryghed for hele familien          
Med Online læge kan du og din familie komme hurtigt og digitalt til lægen. Online læge dækker nemlig også din ægtefælle eller kæreste samt hjemmeboende børn. I kan fx benytte jer af Online læge i weekenden, hvis I har svært ved at komme igennem til jeres egen læge, ikke kan finde tid til det, eller er ude at rejse.

Online lægen kan yde lægefaglig rådgivning – herunder om rejsemedicin, vacciner, kost og vægttab samt coronarelateret rådgivning. Online lægen kan også vejlede om medicin og udstede recepter i Danmark og EU/EØS-lande. Online lægen kan i udgangspunktet ikke henvise dig til yderligere behandling.

Online læge er et supplement til det offentlige sundhedstilbud og kan benyttes frit og ubegrænset af alle medlemmer i P+, der indbetaler pensionsbidrag, og som dermed er med til at betale for sundhedstilbuddet igennem deres indbetalinger. 

Kort ventetid, lang åbningstid – året rundt
Online læge er åben alle dage året rundt. Og ventetiden er oftest kun 5 til 10 minutter.
Du kan kontakte lægen:
Hverdage kl. 08.00 - 22.00 
Weekend og helligdage kl. 10.00 - 22.00 

Kom i gang på 5 minutter!
1. Download appen Eyr fra App store eller Google Play
2. Log ind med dit NemID
3. Klik på Tilføj forsikring og medlemskab.
4. Vælg P+.
5. Angiv koden P+2022
6. Du er nu klar til at bruge Online læge.

Du kan også finde en guide til opsætning af Online læge på din mobil her.

Når du benytter Online læge, kommer du i kontakt med læger med erfaring fra danske sygehuse og almen praksis. Lægerne er ansat i virksomheden Eyr, der siden 2017 har gennemført næsten 150.000 videokonsultationer med en brugertilfredshed er på 4,9 ud af 5. Læs mere om Eyr her.

Online læge dækker også din ægtefælle eller samlever samt hjemmeboende børn, herunder biologiske-, dele- og adoptivbørn. Ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 15 år skal selv oprette en profil ved at logge ind med eget NemID og anvende samme kode som dig: P+2022. Lægekonsultationer for børn under 15 år gennemføres via forældrenes profil.

Eyr benytter NemID, og al kommunikation og helbredsoplysninger krypteres under lagring og transport. Du kan derfor være sikker på, at dine helbredsoplysninger bliver behandlet sikkert i henhold til sundhedslovgivningen og GDPR. P+ får kun data i samlet og anonymiseret form for hele medlemsbasen og udelukkende til statistiske formål. Hverken din læge, P+ eller andre får derfor automatisk besked om, at du har benyttet Online Læge. Din egen læge kan dog se, hvis du har fået en recept eller en henvisning fra Online lægen, ligesom Online lægen kan se allerede udstedt medicin, så de kan rådgive dig bedst muligt.

P+ yder ikke teknisk support vedrørende brugen af Online læge eller apppen Eyr.

For teknisk support kan du kontakte support@eyr.md.

Med vores samlede sundhedstilbud ønsker vi at øge vores medlemmers opmærksomhed om sundhed og trivsel, samtidig med at vi forsøger at hjælpe vores medlemmer proaktivt. På den måde er der nemlig større chance for, at vi sammen kan forebygge langtidssygemeldinger og invalidepensionssager, der både har meget store menneskelige og økonomiske omkostninger. 

Udgifterne til invalidepension i pensionskassen er steget støt i de seneste 6 år, og vi anser det derfor for rettidig omhu, at vi arbejder med at knække den kurve. Vi forventer, at vi kan dække udgifterne til vores sundhedstilbud – herunder Online læge – ved at reducere vores skadeudgifter fx ifm. invalidepensionssager. Som medlem kommer du derfor ikke til at betale højere omkostninger som følge af sundhedstilbuddene.

Vi tilbyder Online læge til alle medlemmer, der indbetaler til en pensionsordning i P+, og som dermed er med til at betale for sundhedstilbuddet igennem deres indbetalinger. Når vi ikke tilbyder Online læge til pensionerede medlemmer, er forklaringen dels, at prisen ville blive for høj for vores pensionerede medlemmer, og dels, at tilbuddet i så fald skulle finansieres af medlemmernes egne pensioner. Det ville ikke være økonomisk attraktivt for vores medlemmer. Af samme årsag tilbyder vi heller ikke Online læge som individuelle tilkøb i dag. Vi vurderer løbende, om der fx kan være stordriftsfordele ved at tilbyde Online læge til samtlige medlemmer af P+, men vi forventer på nuværende tidspunkt ikke at udvide tilbuddet.