Icon
IconP+ Strategi 2021 

P+ Livscyklus

Medlemmer af P+ bliver fra sommeren 2022 kontaktet via e-Boks og tilbudt at flytte deres pensionsopsparing til P+ Livscyklus. Investeringsrisikoen tilpasser sig automatisk din alder, og du kan selv vælge hvor stor risiko, du ønsker at tage.

Hvad er P+ Livscyklus?
P+ Livscyklus er en markedsrentepension. Hidtil er din opsparing blevet tilskrevet med en depotrente, som P+ fastsætter hvert år. Skiftet til markedsrente betyder, at forrentningen af din opsparing følger det afkast, som P+ opnår af de investeringer, som din opsparing er placeret i. Samtidig afhænger forrentningen af din opsparing af, med hvilken risiko pengene bliver investeret. Jo større risiko, du tager, jo større pension har du mulighed for at få.  

Med P+ Livscyklus vælger du selv risikoprofil
Når det gælder risiko, er vi mennesker forskellige. Nogle tager gerne en stor risiko for at opnå en større gevinst, mens andre er mere forsigtige. Med P+ Livscyklus kan du selv vælge, hvor stor din risiko skal være. Din opsparing bliver som udgangspunkt investeret med middel risiko, men du kan også vælge lavere eller højere risiko. Og du kan løbende skifte risikoprofil – både i forbindelse med din opsparing til pension og under udbetaling af samme.

Risikoen følger også din livscyklus
Med P+ Livscyklus sørger P+ for, at din samlede risiko bliver tilpasset alt efter, hvor langt der er til din pensionsalder. Som udgangspunkt placerer P+ din opsparing i investeringer, som kan sikre dig et højt langsigtet afkast, og i takt med at du nærmer dig pensionsalderen, skruer P+ ned for din risiko. Naturligvis stadig med afsæt i din valgte risikoprofil.

Mere stabilitet tættere på din pension
Aftrapningen sker for at mindske risikoen for, at din opsparing påvirkes væsentligt, hvis finansmarkederne udvikler sig negativt i årene op til, du går på pension, eller mens du får din pension udbetalt. På den måde giver P+ Livscyklus dig mulighed for at opnå forventningen om et højere afkast i de tidlige år, samtidig med at risikoen for store udsving bliver mindre i de senere år.

Læs mere om de forskellige risikoprofiler og aftrapningen af investeringsrisikoen her.

Du får besked i e-Boks, når du kan vælge P+ Livscyklus
P+ Livscyklus bliver lanceret 1. november 2021. Herefter får alle nye medlemmer P+ Livscyklus. Vi forventer, at de første eksisterende medlemmer bliver kontaktet med mulighed for at vælge P+ Livscyklus fra sensommeren 2022.

Det er en betydningsfuld, men også omfattende proces, når 100.000 medlemmer skal tilbydes et omvalg. Vi skal leve op til en række myndighedskrav og have de nødvendige systemer på plads. Den tidskrævende proces er samtidig med til at sikre, at alle medlemmer får tilstrækkelig rådgivning, når de skal træffe et vigtigt valg om deres pensionsordning. Du får besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge om.