Hero graphic
IconHvis der sker en ændring i dit liv 

Planlægger din pension

Vi anbefaler, at du i god tid begynder at planlægge din overgang til pension. Jo tidligere du har en idé om, hvordan din tilværelse som pensionist bliver, jo bedre kan du planlægge overgangen til pensionist.

Du sidder måske inde med en masse spørgsmål, når du snart skal på pension. Vi har samlet en række informationer, som du kan bruge i din planlægning.

Start med at få overblik over dine udgifter ved overgang til pension, fx ved at gennemgå dit budgetskema. Der kan være udgifter som falder bort, fx transport, kontingenter, men der kan også komme nye til fx flere rejser, koncerter, teater.

På Min pension på vores hjemmeside – log på med NemID – kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre. Du finder 'Forudsætningsbilag' for P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her.

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af Pensionsinfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

 

Du kan læse mere om pensionsalder her

Ja, du kan sagtens indbetale ekstra til pension. Det kan ske både ved en forhøjelse af den månedlige indbetaling og/eller engangsindbetaling. Ønsker du at betale ekstra, skal du kontakte os for en personlig rådgivning, idet der er flere pensionsprodukter at indbetale på.

Hvis du er ansat og indbetalingen til pensionsordningen er en del af dit ansættelsesforhold, kan pensionen udbetales, når du er fratrådt dit job eller der er indgået en aftale med nedsættelse af arbejdstiden med min. 25 %. Er arbejdstiden nedsat med min. 25 pct., kan du få udbetalt op til 25 pct. af den livsvarige pension.

 

Er der eller har der været indbetaling fra en offentlig arbejdsgiver, kan du maksimalt få udbetalt 33 pct. af pensionen ved nedsat arbejdstid, selvom nedsættelsen af arbejdstiden er mere end 33 pct.

 

Er du hvilende medlem eller indbetaler du selv til pensionsordningen, kan du få pensionen udbetalt, selvom du arbejder. Ønsker du hele pensionen udbetalt, skal den månedlige indbetaling ophøre.

 

Ved delvis udbetaling af den livsvarig alderspension, vil de månedlige omkostninger til administration stige, da der vil være omkostninger til administration på både den udbetalte pension og den del som venter. Disse omkostninger vil fortsætte, når den sidste del af pensionen bliver udbetalt. Omkostningerne vil også knytte sig til en eventuel ægtefælle- eller samleverpension, som bliver udbetalt efter din død. Du kan finde omkostninger her.

Nej, det er ikke et krav. Der er fleksibilitet i pensionsprodukterne indtil udbetalingen begynder. Det er derfor vigtigt, at eventuelle ændringer aftales med os inden udbetalingen påbegyndes.

 

Du kan fx få udbetalt den livsvarige pension og vente med ratepension eller omvendt. Ratepensionen kan også strækkes over mere end 10 år. Det er også muligt at flytte opsparing fra ratepension til livsvarig alderspension i forbindelse med pensionering. Ønsker du det, skal det ske før udbetalingen starter.

 

Ved delvis udbetaling af den livsvarig alderspension, vil de månedlige omkostninger til administration stige, da der vil være omkostninger til administration på både den udbetalte pension og den del som venter. Disse omkostninger vil fortsætte, når den sidste del af pensionen bliver udbetalt. Omkostningerne vil også knytte sig til en eventuel ægtefælle- eller samleverpension, som bliver udbetalt efter din død. Du kan finde omkostninger her.

 

Der er 4 elementer, der har betydning for, hvordan din pension vil udvikle sig både i perioden, hvor du sparer op og når pensionen udbetales. De 4 elementer er:

  1. Omkostninger
  2. Opsparing
  3. Levealder
  4. Depotrente

 

De væsentligste faktorer for regulering af pensionen er ændringer i levealderen og udviklingen i depotrenten. Du kan læse mere om det her.

Det er din a-kasse, der administrerer efterlønsordningen. Vi anbefaler derfor, at du kontakter Akademikernes A-kasse, for at få overblik over dine muligheder for efterløn.

 

Det er også her, du kan læse om reglerne for modregning i efterlønnen.

 

Ja, det må du gerne. Vi nedsætter ikke i din pension, fordi du arbejder.

Ja, hvis ikke alle dine pensioner ved pensionering bliver udbetalt. Ønsker du fortsat at indbetale, så ring til os og få rådgivning, inden du starter med at få udbetalt de månedlige pension.

Din ret til udbetaling af folkepension afhænger af din alder. Du finder din alder for folkepension her

 

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Vær opmærksom på, at du har ret til folkepension fra den 1. i måneden, efter du opnår folkepensionsalderen. Du kan søge folkepension, et halvt år inden du har ret til folkepension. Ansøgningen findes på Borger.dk.

De månedlige pensioner beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen. Engangsbeløb bliver beskattet med 40 pct., dog ikke aldersforsikring, som er skattefri.

Du skal kontakte os, ca. to måneder før du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing. Du kan søge om udbetaling via en blanket for P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her.