Hero graphic

Omkostninger ved flytning af opsparing

Ønsker du at flytte pensionsopsparing til eller fra os, kan du læse om vores omkostninger læs mere her.

Ved flytning af pensionsopsparing kan der være omkostninger i det afgivne eller modtagne selskab. Her skal du kontakte selskabet.