Hero graphic
IconHvis der sker en ændring i dit liv 

Fratrådt eller har fået nyt job

Hvis du er fratrådt den stilling, hvorfra der blev indbetalt pensionsbidrag til pensionskassen eller fået et nyt job, måske i udlandet, vil bidragsindbetalingen som udgangspunkt ophøre. Du kan også være fratrådt dit job på grund af sygdom eller ulykke.

Uanset baggrunden for ændringen i dit liv, vil vi meget gerne tale med dig for at give dig den bedste rådgivning, herunder om eventuel udbetaling fra pensionsordningen.

Når indbetalingen stopper, sender vi et brev til dig. I brevet beskriver vi, hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse mere her.

Du kan også have mulighed for at videreføre pensionsordningen selv eller gennem ny arbejdsgiver.

 

Ønsker du at indbetalt selv, skal du kontakte os, så vi kan sikre, at pensionsdækningerne fortsat opfylder dine behov.

 

Ønsker du, at din nye arbejdsgiver skal indbetale til pensionsordningen, kan du sende oplysninger om indbetaling til arbejdsgiveren. Du finder oplysningerne om indbetaling herunder.

 

Hvis den månedlige indbetaling fra din nye arbejdsgiver af væsentlig forskellig fra den tidligere månedlige indbetaling, skal du kontakte os, så vi kan sikre, at pensionsdækningerne fortsat opfylder dine behov.

Der gælder særlige regler, hvis du får et job i udlandet, afhængigt af om du fortsat betaler skat i Danmark eller ej. Du kan læse mere her.