Hero graphic

Ikke skattepligtig i Danmark

Hvis du ikke betaler skat i Danmark, kan du undersøge, om du kan få fradrag for indbetalingen til pensionsordningen i det land, du er skattepligtig i. Pensionskassen kan tilbyde følgende to muligheder til dig, der flytter til udlandet og ikke længere betaler skat i Danmark, men som stadig ønsker at bevare nogle aktive dækninger i pensionskassen:

1. Bidragsfri dækning

Du har mulighed for at have bidragsfri dækning, når du er udstationeret. I den bidragsfrie periode bevarer du dine hidtidige rettigheder til pension og gruppeforsikring. Pensionskassen modregner de omkostninger, der er forbundet med at opretholde din pensionsdækning. Du kan kun være omfattet af bidragsfri dækning, så længe udgifterne kan indeholdes i opsparing på den livsvarig pension.

Når du igen bliver skattepligtig i Danmark, kan du reetablere pensionsordningen ved at indbetale det manglende bidrag som et engangsbeløb. Du kan trække hele beløbet fra i skat.

Du får fradrag for hele indbetalingen med det samme, hvis den foretages gennem din arbejdsgiver. Der er andre fradragsregler, hvis du selv foretager indbetalingen. Det kan betyde, at fradraget fordeles over flere år afhængig af beløbets størrelse.

2. Pension uden fradrag

Når du ikke betaler skat af din indkomst i Danmark, kan du ikke få fradrag for dine indbetalinger til din pensionsordning. Men hvis du alligevel vil fortsætte med dine indbetalinger til pensionskassen og på den måde vedligeholde dine forsikringsordninger og opsparing, vil du med en ’§ 53A-ordning’ kunne få den del af din pensionsordning, som du har indbetalt under dit udlandsophold, udbetalt uden at betale skat. Du skal dog indbetale til pensionskassen fra et dansk pengeinstitut.

Normalt indbetaler pensionskassen hvert år pensionsafkastskat på dine vegne. Denne skat udgør 15,3 pct. Når du ikke betaler skat til Danmark, kan du søge SKAT om en ”friholdelseserklæring”, så du ikke skal betale pensionsafkastskat.

Du skal selv søge SKAT om at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat. Så snart du har fået fritagelseserklæringen, skal du sende den til os her

Når du betaler skat i Danmark, er der et loft for, hvor meget du selv må indbetale på din pensions-opsparing. Men når du ikke betaler skat i Danmark, er der ikke noget loft.