Kompensation

Selvom en pension er rimelig, og værdien derfor ikke skal deles, kan der være stor forskel på ægtefællernes pensioner. Skifteretten kan i to tilfælde bestemme, at den dårligst stillede skal have kompensation:

  • En ægtefælle/registreret partner kan få kompensation, hvis pensionen er under det rimelige niveau, fordi der minimum mangler to års indbetalinger på grund af barsel, deltid eller lignende for at varetage hjemmets interesser
  • Der kan også kompenseres, hvis ægteskabet har varet mindst 15 år, og der er stor forskel på pensionerne.

Kompensationen skal så vidt muligt betales kontant for at undgå at "skære" i den pension, der skal sikre ens egen forsørgelse senere.