Ægtefællepension

Har du en ægtefællepension på din pensionsordning, skal du være opmærksom på, om denne forsikring eventuelt skal bevares. Hvis betingelserne for at bevare ægtefællepensionen er opfyldt, er det vigtigt, at du eller din fraskilte ægtefælle indsender dokumentation for den bevarede ret til os.

Din tidligere ægtefælle kan i visse situationer bevare retten til pension, hvis:

  • jeres ægteskab har varet mindst fem år
  • du har en reel bidragspligt over for din tidligere ægtefælle
  • din tidligere ægtefælle ikke har giftet sig igen.

Er bidragspligten tidsbegrænset, bevares retten til ægtefællepension kun så længe, bidragspligten består. Når du har bidragspligt til en tidligere ægtefælle, kan du ikke fravælge ægtefællepensionen.

Hvis du gifter dig igen, og der er to, som er berettiget til ægtefællepension, vil pensionen blive delt mellem de berettigede i forhold til antal påbegyndte år, ægteskabet har varet. Dog vil ingen af de berettigede få mindre end 1/3 af ægtefællepensionen.