IconGeneralforsamling 

Generalforsamling 2023

Sådan kan du deltage i generalforsamlingen

Du kan deltage enten elektronisk eller ved fysisk fremmøde via en generalforsamlingsportal.

Deltag og afgiv stemme på generalforsamlingen
Du deltager enten ved fysisk fremmøde eller elektronisk via en generalforsamlingsportal. I begge tilfælde afgiver du din stemme via generalforsamlingsportalen.

Afgiv fuldmagt og følg generalforsamlingen
Har du afgivet fuldmagt, kan du ikke stemme på generalforsamlingen. Hvis du deltager elektronisk, følger du generalforsamlingen via generalforsamlingsportalen.