IconGeneralforsamling 

Generalforsamling 2023

Der er 3 måder at afgive fuldmagt på

Fuldmagt til bestyrelsen
Du giver bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen.

Fuldmagt til tredjemand
Du giver en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.

Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen
Du instruerer bestyrelsen om, hvordan den skal stemme på dine vegne under de enkelte punkter. Instruktionsfuldmagten bliver tilgængelig i tilmeldingssystemet og her på siden, når den endelige dagsorden offentliggøres fra den 29. marts.

Har du afgivet fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, kan du ikke stemme på generalforsamlingen.

Du kan enten afgive fuldmagt her eller downloade en fuldmagt nederst på siden. Downloadede fuldmagter skal sendes til CPH-investor@euronext.com 

Ønsker du at trække en fuldmagt tilbage, skal du skrive til generalforsamling@pplus.dk