IconGeneralforsamling 

Generalforsamling 2023

P+ afholder ordinær generalforsamling den 17. april 2023 kl. 16.30 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Generalforsamlingen afvikles delvist elektronisk, og du kan deltage på lige vilkår, uanset om du deltager elektronisk eller ved fysisk fremmøde.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen på forhånd, da du både ved fysisk og elektronisk deltagelse skal afgive din stemme via en generalforsamlingsportal. Du kan finde en vejledning til, hvordan generalforsamlingen afvikles her

Bestyrelsen opfordrer til, at du gør din indflydelse gældende ved at afgive fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen. 

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt
Af praktiske hensyn bedes du ved tilmelding afkrydse, om du deltager elektronisk eller ved fysisk fremmøde.

 

Du tilmelder dig og kan afgive fuldmagt her

 

Har du brug for hjælp eller teknisk support, skal du kontakte Euronext Securities på CPH-investor@euronext.com eller 4358 8866.

Kvitteringsmail
Når du har tilmeldt dig generalforsamlingen, får du en kvitteringsmail, som indeholder et link til generalforsamlingsportalen med dine personlige loginoplysninger, som gør, at du kommer direkte ind på portalen. Det er derfor vigtigt, at du gemmer kvitteringsmailen og har adgang til den fra den enhed, du deltager i generalforsamlingen fra.

Dit personlige login vil først være tilgængeligt på dagen for generalforsamlingen. Du tester din adgang til generalforsamlingsportalen ved at bruge MitID.

Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt indtil den 16. april kl. 23.59. Ønsker du at trække en fuldmagt tilbage, skal du sende en mail til generalforsamling@pplus.dk 

Kom i god tid
Deltager du ved fysisk fremmøde, skal du logge på generalforsamlingsportalen for at registrere din ankomst og afgive din stemme. Det er dit ansvar, at du kan logge på portalen. Kom derfor i god tid - der er kaffe og kage på Scandic fra kl. 15.00.

Foreløbig dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse
3. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab iht. godkendt årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Medlemsforslag
Fristen for indsendelse af medlemsforslag er fredag den 3. marts kl. 23.59.

Fuldmagt Til Bestyrelsen

Fuldmagt Til Tredjemand