En klausul er et forbehold som pensionskassen kan gøre gældende for at hindre, at der spekuleres mod pensionskassens medlemmer.

Med en klausul er du dækket fuldt ud med det samme, hvis du er sund og rask og ikke har nogen diagnose på det tidspunkt, hvor du bliver medlem eller ændrer på pensionsordningen.

Klausulen træder i kraft, hvis du dør eller mister din evne til at arbejde i klausulperioden, og det skyldes en helbredsmangel, der forelå på optagelsestidspunktet eller ved senere ændring af pensionsordningen. Så bliver udbetalingerne nedsat. Hvis dødsfaldet eller invaliditeten er uden sammenhæng med den lidelse/helbredsmangel, der forelå ved optagelsestidspunktet, bliver hele pensionen udbetalt.

Ved væsentlige bidragsstigninger gælder klausulen alene for de stigninger, som sker i den månedlige indbetaling og giver ændring i den livsvarige pension og hvor der er tilknyttet månedlige pensioner ved sygdom og dødsfald.

Hvis du ikke har en ægtefælledækning og vælger den til mere end seks måneder efter dit ægteskab, træder klausulperioden på to år i kraft. Hvis du vælger den til inden for seks måneder efter ægteskabets indgåelse, er du ikke omfattet af klausulbestemmelsen.

Du kan læse mere om klausul på de følgende sider, alt efter om du er tidligere JØP eller DIP.