Icon
IconForstå begreberne 

Hvem skal have pengene?

Hvis du vil ændre begunstigelse på gruppeforsikringen

Hvem skal arve dine penge, når du går bort?

I gruppeforsikringen kan du på dødsfaldssummen indsætte og ændre begunstigelsen. Der er ingen begrænsninger for, hvilke personer du kan begunstige. Du kan også slette begunstigelse, og så vil udbetalingen ske til boet.

Du skal her også være opmærksom på, at når udbetalingen sker direkte til en begunstiget, er udbetalingen kreditorbeskyttet. Vælger du at slette begunstigelsen, vil udbetalingen ske til boet.

Det betyder, at kreditorbeskyttelsen bortfalder og eventuelle kreditorer kan få andel i udbetalingen, hvis kreditorernes krav ikke kan dækkes af boets øvrige formue. Når udbetalingen sker til boet, kan du gennem testamente bestemme, hvem udbetalingen skal tilfalde. 

Vil du indsætte en begunstiget eller ændre en begunstigelse på gruppeforsikringen, skal du gøre det via Forenede Gruppelivs hjemmeside, hvor du logger ind på Mit Gruppeliv med dit NemID. Når du er logget ind, kan du indsætte den/de personer, du ønsker, der skal modtage udbetalingen fra livsforsikringen.