Icon
IconForstå begreberne 

Hvem skal have pengene?

Hvem skal arve dine penge, når du går bort?

Har du ikke selv taget stilling til, hvem der skal modtage udbetaling, når du går bort, vil udbetalingen ske efter begunstigelsen nærmeste pårørende, som har været gældende siden den 1. januar 2008.

Dette gælder dog ikke for følgende produkter ved dødsfald i P+, tidligere JØP: MedlemsMidler (15 år), MedlemsMidler og ratepension oprettet før den 1. januar 2008. Dette kan du læse mere om nederst på siden.

Nærmeste pårørende er ifølge Forsikringsaftaleloven § 105a nævnte rækkefølge

  1. Din ægtefælle / registreret partner.
  2. Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet.
  3. Dine livsarvinger (børn, børnebørn).
  4. Dine arvinger efter dit testamente.
  5. Arvinger ifølge arvelovens regler: Dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.

P+, tidligere JØP: MedlemsMidler (15 år) og MedlemsMidler
MedlemsMidler (15 år) og MedlemsMidler ved dødsfald vil automatisk blive udbetalt til dit bo. Ønsker du ikke at udbetalingen sker til boet, kan du ændre det ved at udfylde en begunstigelseserklæring.
Vær opmærksom på, at det ikke er alle typer MedlemsMidler, der udbetales ved dødsfald. Udbetalinger ved dødsfald fremgår af din pensionsoversigt under Udbetaling til dine efterladte, hvis du dør.

Ordninger oprettet før den 1. januar 2008 
Er din kapitalpension- og/eller ratepension oprettet før den 1. januar 2008, eller er dine efterladte berettiget til en ugifteydelse efter P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 eller P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 gælder den tidligere definition af 'nærmeste pårørende', hvor samlever (punkt 2) ikke indgår. Ønsker du at blive omfattet af nugældende definition, skal du kontakte os. Det kan du gøre her.