Hero graphic
IconForstå begreberne 

Hvem skal have pengene?

Hvem skal arve dine penge, når du går bort?

Har du ikke selv taget stilling til, hvem der skal modtage udbetaling, når du går bort, vil udbetalingen ske efter begunstigelsen nærmeste pårørende, som har været gældende siden den 1. januar 2008.

Det gælder dog ikke, hvis du har en ratepension i P+, tidligere JØP, og den er oprettet før den 1. januar 2008. Dette kan du læse mere om nederst på siden.

Nærmeste pårørende er ifølge Forsikringsaftaleloven § 105a nævnte rækkefølge

  1. Din ægtefælle / registreret partner.
  2. Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet.
  3. Dine livsarvinger (børn, børnebørn).
  4. Dine arvinger efter dit testamente.
  5. Arvinger ifølge arvelovens regler: Dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.

Vi definerer nærmeste pårørende efter denne definition, uanset hvornår du er optaget i pensionskassen.

Ratepension i tidligere JØP, oprettet før 1. januar 2008
Har du en ratepension i tidligere JØP og er den oprettet før den 1. januar 2008, gælder den gamle bestemmelse på 'Nærmeste pårørende', hvor samlever (punkt 2) ikke indgår. Ønsker du at blive omfattet af den nye definition, skal du kontakte os. Det kan du gøre her.