Hero graphic
IconForstå begreberne 

Find din kontributionsgruppe

Yderligere for P+, tidligere JØP

På pensionsoversigten på Min pension kan du se kontributionsgruppe for din pensionsordning.

Kontributionsgrupper i Afdeling 2

I Afdeling 2 er medlemmerne opdelt i rente-, risiko- og administrationsgrupper. Overordnet er grupperne betegnet A og H. Rentegruppe J følger rentegruppe A. Afdeling 2 er grundlagsrenten 0% for alle, hvilket kan ses nedenfor.

I denne gruppe er medlemmer, der siden 1. juli 2005 enten er optaget i pensionskassen eller har genoptaget indbetalingen fra hvilende medlemskab.

 

Derudover er også medlemmer, der omtegnede ved pensionsvalget i 2018, omfattet af grupper betegnet med ’A’.

 

Rentegruppe A11:

  • Medlemmer født før 1943
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017

 

Rentegruppe A17:

  • Medlemmer født efter 1962
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017, og som omtegnede ved pensionsvalget i 2018

Gruppen omfatter medlemmer, som omtegnede ved pensionsvalget i 2011 og 2012.

 

Rentegruppe H11:

  • Medlemmer født før 1943
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017

 

Rentegruppe H17:

  • Medlemmer født efter 1962
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017


Kontributionsgrupper i Afdeling 1 (ikke-omtegnet)

I Afdeling 1 ikke-omtegnet er medlemmerne opdelt i fem rentegrupper, én risikogruppe og én administrationsgruppe.

I hver rentegruppe må der ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse højst være en forskel på medlemmernes sammenvægtede grundlagsrente på 1 procentpoint. Inddelingen i rentegrupper sker på grundlag af din sammenvægtede grundlagsrente.

  Min. grundlagsrente Maks. grundlagsrente
F Afdeling 1, ikke omtegnet 3,25% 4,25%
E Afdeling 1, ikke omtegnet 2,25% 3,25%
D Afdeling 1, ikke omtegnet 1,25% 2,25%
C Afdeling 1, ikke omtegnet 0,25% 1,25%
B Afdeling 1, ikke omtegnet 0% 0,25%