Hero graphic
IconForstå begreberne 

Find din kontributionsgruppe

Yderligere for P+, tidligere JØP

Min pension finder du kontributionsgrupper for din pensionsordning under Medlemskab.

Her kan du læse mere om kontributionsgrupper for din pensionsordning:

Kontributionsgrupper i P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2
I P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 er medlemmerne opdelt i rente-, risiko- og administrationsgrupper. I P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 er grundlagsrenten 0% for alle.

I denne gruppe er medlemmer, der siden 1. juli 2005 enten er optaget i pensionskassen eller har genoptaget indbetalingen fra hvilende medlemskab.

 

Derudover er medlemmer, der omtegnede ved pensionsvalget i 2018 også omfattet af grupperne.

 

Rentegruppe OAAA (A11):

  • Medlemmer født før 1943
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017

 

Rentegruppe PAAA (A17):

  • Medlemmer født efter 1962
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017, og som omtegnede ved pensionsvalget i 2018

Gruppen omfatter medlemmer, som omtegnede ved pensionsvalget i 2011 og 2012.

 

Rentegruppe QHHH (H11):

  • Medlemmer født før 1943
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017

 

Rentegruppe RHHH (H17):

  • Medlemmer født efter 1962
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017


Kontributionsgrupper i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1
I P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 er pensionsordninger opdelt i fem rentegrupper, én risikogruppe og én omkostningsgruppe.

I hver rentegruppe må der ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse højst være en forskel på pensionsordningens sammenvægtede grundlagsrente på 1 procentpoint. Inddelingen i rentegrupper sker på grundlag af din sammenvægtede grundlagsrente.

  Min. grundlagsrente Maks. grundlagsrente
FBBB P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 3,25% 4,25%
EBBB P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 2,25% 3,25%
DBBB P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 1,25% 2,25%
CBBB P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 0,25% 1,25%
BBBB P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 0% 0,25%