Hero graphic

Yderligere for P+, tidligere JØP-medlemmer

Her finder du depotrenter for 2020 og forventningerne til årerne fremover (prognoserenter), alle før skat.

Prognoserenter før skat 2020 2021-29 2030
Afdeling 1, ikke omtegnet (Rentegruppe D, E, F) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Afdeling 1, ikke omtegnet (Rentegruppe C) 1,48 % 3,85 % 4,30 %
Afdeling 1, ikke omtegnet (Rentegruppe B) 4,49 % 3,85 % 4,30 %
Afdeling 2 (Rentegruppe H (H11, H17)) 4,49 % 3,85 % 4,30 %
Afdeling 2, Ratepension og Alderforsikring (Rentegruppe A (A11, A17)) 4,49 % 3,85 % 4,30 %
Pension Udland og Ratepension Udland 4,49 % 3,85 % 4,30 %

Prognoserenterne er fastsat ud fra samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension og FinansDanmark. For 2020 benyttes den aktuelle depotrente. For Rentegruppe D, E og F benyttes en prognoserent på 0 % for at tage hensyn til tidligere udlæg fra basiskapitalen og fremtidig risikoforrentning. 

Tidligere afkast og depotrenter
Her finder du afkast, som ligger til grund for fastsættelsen af depotrenten, og depotrenter for Afdeling 2, ratepension og tidligere Afdeling 1, omtegnet.

Femårsoversigt - afkast (pct.)

2019

2018

2017

2016

2015

Afkast før skat

Investeringsprofil P+ Balance

11,4 %

-1,6 %

9,7 %

6,6 %

4,6 %

Femårsoversigt- depotrente (pct.)

2020

2019

2018

2017

2016

Afdeling 2, Ratepension, Aldersforsikring og supplerende alderspension (Rentegruppe A11 og A17)

Pension udland og Ratepension udland

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

4,5 %

 4,5 %

5,3 %

4,5 %

6,1 %

Depotrente efter skat

3,8 %

3,8 %

4,5 %

3,8 %

5,1 %

Tidligere Afdeling 1, omtegnet (Rentegruppe H11 og H17)

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

4,5 %

4,5 %

5,3 %

4,7%

4,7 %

Depotrente efter skat

3,8 %

3,8 %

4,5 %

4,0%

4,0 %

Pensionsordningen Afdeling 1, ikke-omtegnet har en anden investeringsprofil, da den både har højere grundlagsrenter og grundlaget for pensionerne ikke er betinget.

Femårsoversigt- depotrente (pct.)

2020

2019

2018

2017

2016

Afdeling 1, ikke-omtegnet (Rentegruppe D, E, F)

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Depotrente efter skat

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Afdeling 1, ikke-omtegnet (Rentegruppe C)

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

1,5 % 4,5 % 5,3 % 4,7 % 4,7 %

Depotrente efter skat

1,25 % 3,8 % 4,5 % 4,0 % 4,0 %

Afdeling 1, ikke-omteget (Rentegruppe B)

         

Depotrente før skat

4,5 % 4,5 % 5,3 % 4,7 % 4,7 %

Depotrente efter skat

3,8 % 3,8 % 4,5 % 4,0 % 4,0 %