Yderligere for P+, tidligere JØP-medlemmer

Her finder du depotrenter for 2022 og forventningerne til årene fremover (prognoserenter), alle før skat. Depotrenten fastsættes i udgangspunktet én gang årligt, men kan sættes op eller ned i løbet af året, hvis omstændighederne tilsiger det. Det kan fx være i forbindelse med store stigninger eller fald på kapitalmarkederne.

I skemaet finder du i første talkolonne depotrenter for 2022 og i efterfølgende kolonner forventninger til årene fremover (prognoserenter).

Prognoserenter før skat 1.1. 2022 1.7. 2022 2023-27

2028-2033

2033
P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 (rentegruppe O, P, Q og R) 11,50 % 2,50 % 3,37 % 4,74 % 5,63 %
P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 (rentegruppe D, E, F) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 (rentegruppe C) 2,50 % 2,50 % 3,37 %  4,74 % 5,63 %
P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 (rentegruppe B) 11,50 % 2,50 % 3,37 % 4,47 % 5,63 %
P+ Ratepension, tidligere JØP og P+ Aldersforsikring, tidligere JØP 11,50 % 2,50 % 3,37 % 4,47 % 5,63 %
P+ Pension Udland, tidligere JØP og P+ Ratepension Udland, tidligere JØP 11,50 % 2,50 % 3,37 % 4,47 % 5,63 %
Prognoseafkast før skat 0-5 år 5-10 år 10 år →
MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år) 3,37 % 4,74 % 5,63 %

Prognoserenterne er fastsat ud fra samfundsforudsætninger, som er fastsat af Forsikring & Pension og FinansDanmark. For 2021 benyttes den aktuelle depotrente.

Tidligere afkast og depotrenter
Her finder du afkast, som ligger til grund for fastsættelsen af depotrenten, og depotrenter for P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 (O, P, Q og R), P+ Ratepension, tidligere JØP og P+ Aldersforsikring, tidligere JØP, P+ Pension Udland, tidligere JØP og P+ Ratepension Udland, tidligere JØP.

Femårsoversigt - afkast (pct.)

2021

2020

2019

2018

2017

Afkast før skat

Investeringsprofil P+ Balance

14,0 %

6,6 %

11,4 %

-1,6 %

9,7 %

Femårsoversigt- depotrente (pct.)

2021
(juli-)

2021
(jan.-juni)

2020

2019

2018

2017

P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 (O og P), P+ Ratepension, tidligere JØP og P+ Aldersforsikring, tidligere JØP, P+ Pension Udland, tidligere JØP og P+ Ratepension Udland, tidligere JØP

 

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

3,5 %

2,5 %

4,5 %

 4,5 %

5,3 %

4,5 %

Depotrente efter skat

2,96 %

2,12%

3,8 %

3,8 %

4,5 %

3,8 %

P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 (Q og R)

 

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

3,5 %

2,5 %

4,5 %

4,5 %

5,3 %

4,7%

Depotrente efter skat

2,96 %

2,12%

3,8 %

3,8 %

4,5 %

4,0 %

Depotrenten for 2021 for rentegruppe O, P, Q, R, P+ Ratepension og P+ Pension Udland blev i november 2020 fastsat til 2,5 % før PAL-skat. Da bestyrelsen dengang fastsatte depotrenten var afkastet omkring 0 %, hvilket betød, at bonusgraderne var på omkring 3 %. I juli 2021 er depotrenten ekstraordinært sat op grundet et afkast på 14 % frem mod første halve år af 2021. Den positive udvikling har betydet, at bonusgraderne er steget igen, og hvis det forsætter i 2021, bliver der mulighed for at sætte depotrenten op igen i 2022.

Depotrenten for rentegruppe C er 0 % i 2021 og er dermed faldet i forhold til året før. Der har været kursværn for rentegruppe C i 2020. Gruppen er præget af, at renteniveauet i markedet er under de grundlagsrenter, der benyttes til at fastsætte grundlagspensionerne. Af denne grund er det nødvendig at holde igen med depotrenten for at værne imod, at gruppen påfører pensionskassen tab.

Medlemmer i rentegruppe D, E og F har alle investeringsprofil P+ Grundlag, der i lighed med sidste år har en depotrente på 0 pct. Depotrenten er fastholdt for at genetablere en økonomisk reserve for rentegrupperne.

 

P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 har en anden investeringsprofil, da den både har højere grundlagsrenter og grundlaget for pensionerne ikke er betinget.

Femårsoversigt- depotrente (pct.)

2021

2020

2019

2018

2017

P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 (rentegruppe D, E, F)

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Depotrente efter skat

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ (rentegruppe C)

 

 

 

 

 

Depotrente før skat

0 % 1,5 % 4,5 % 5,3 % 4,7 %

Depotrente efter skat

0 % 1,25 % 3,8 % 4,5 % 4 %

P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 (rentegruppe B)

         

Depotrente før skat

2,5 % 4,5 % 4,5 % 5,3 % 4,7 %

Depotrente efter skat

2,12 % 3,8 % 3,8 % 4,5 % 4 %