Hero graphic

Yderligere for P+, tidligere DIP-medlemmer

Her finder du depotrenter for 2020 og forventningerne til årerne fremover (prognoserenter), alle før skat.

Forudsætninger for depotrenter (før skat) 2020 2021-2029 2030→
Regulativ 3 og 4 2,95 % 3,85 % 4,30 %
Regulativ 1 og 2  0,00 % 0,00 % 0,00 %
Rate- og kapitalpension på Regulativ 3 3,85 % 3,85 % 4,30 %
Rate- og kapitalpension på Regulativ 4      
P+ Aktiemax
P+ Balance
P+ Obligationsmax
5,59 %
3,85 %
1,46 %
5,59 %
3,85 %
1,46 %
5,99 %
4,30 %
3,57 %

Prognoserenterne er fastsat ud fra samfundsforudsætningerne fastsat af Forsikring & Pension og FinansDanmark. For 2020 benyttes den aktuelle depotrente. For DIP Regulativ 1 og 2 benyttes lavere forudsætninger, da der tages hensyn til tidligere udlæg fra basiskapitalen.

Tidligere afkast og depotrenter
Her finder du afkast, som ligger til grund for fastsættelsen af depotrenten, og depotrenter for Regulativ 3 og 4.

Femårsoversigt - afkast (pct.) 2019 2018 2017 2016 2015
Afkast før skat 11,4 % -1,7 % 9,4 % 6,7 % 5,1 %

Femårsoversigt - depotrenter (pct.)

Regulativ 3 og 4

2020 2019 2018 2017 2016
Depotrenter før skat 2,95 % 5,0 % 6,3 % 6,1 % 5,4 %
Depotrenter efter skat 2,50 % 4,2 % 5,3 % 5,2 % 4,6 %

Pensionsordningerne DIP Regulativ 1 og DIP Regulativ 2 har en anden investeringsprofil, da de både har højere grundlagsrenter, og grundlaget for pensionerne ikke er betinget.

Femårsoversigt- depotrente (pct.)

2020

2019

2018

2017

2016

Regulativ 1 og 2 -Rentegruppe 2, 3 og 4

 

Depotrente før skat

Depotrent efter skat

 

0 %

0 %

0 %

0 %

2,4 %

0 %

0 %

0 %

0 %

2,0 %

Regulativ 1 og Regulativ 2 - Rentegruppe 1

 

Depotrente før skat

Depotrent efter skat

 

0 %

1,77 %

1,77 %

1,77 %

2,4 %

0 %

1,49 %

1,49 %

1,49 %

2,0 %