Yderligere for P+, tidligere DIP-medlemmer

Her finder du depotrenter for 2022 og forventningerne til årene fremover (prognoserenter), alle før skat. Depotrenten fastsættes i udgangspunktet én gang årligt, men kan sættes op eller ned i løbet af året, hvis omstændighederne tilsiger det. Det kan fx være i forbindelse med store stigninger eller fald på kapitalmarkederne.

I skemaet finder du depotrenten for løbende pension i 2022 samt prognoserenter for 2023 og årene fremover.

Prognoserenter før skat 1.1. 2022 1.7. 2022
2023-2027 2028-2032 2033→
P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 11,50 % 2,50 % 3,37 % 4,74 % 5,63 %

P+ Regulativ 1983, tidligere DIP
Regulativ 1 (G, H og I)

2,50 % 2,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
P+ Regulativ 1999, tidligere DIP
Regulativ 2 (G, H og I)
2,50 % 2,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
P+ Regulativ 1983, tidligere DIP
Regulativ 1 (C, D, E og F)
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
<span);">P+ Regulativ 1999, tidligere DIP
Regulativ 2 (C, D, E og F)
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Prognoseafkast før skat 0-5 år 5-10 år 10 år →
Rate- og kapitalpension samt aldersforsikring på P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4:      
P+ Aktiemax
P+ Balance
P+ Obligationsmax
Medlemsmidler
5,61 %
3,37 %
1,53 %
3,37 %
6,88 %
4,74 %
2,00 %
4,74 %
7,42 %
5,63 %
4,17 %
5,63 %

Prognoserenterne er fastsat ud fra samfundsforudsætninger, som er fastsat af Forsikring & Pension og FinansDanmark. For P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 benyttes den aktuelle depotrente for 2021. 

Tidligere afkast og depotrenter
Her finder du afkast, som ligger til grund for fastsættelsen af depotrenten, og depotrenter for P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4.

Femårsoversigt - afkast (pct.) 2021 2020 2019 2018 2017
Afkast før skat 14,0 % 6,6 % 11,4 % -1,7 % 9,4 %

Femårsoversigt - depotrenter (pct.)

P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4

2021
(jan.-juni)
2021
(juli-)
2020 2019 2018 2017
Depotrenter før skat 1 % 2 % 2,95 % 5% 6,3 % 6,1 %
Depotrenter efter skat 0,85 % 1,69 % 2,5 % 4,2 % 5,3 % 5,2 %

Depotrenten for 2021 for P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 blev i november 2020 fastsat til 1 % før skat. Da bestyrelsen dengang fastsatte depotrenten var afkastet omkring 0 %, hvilket betød, at bonusgraderne var på omkring 1 %. De lave bonusgrader skyldes også udlodningerne januar 2019 og december 2020. Du kan læse mere om udlodningerne i 2019 og 2020 her. I juli 2021 er depotrenten ekstraordinært sat op grundet et afkast på 14 % frem mod første halve år af 2021. Den positive udvikling har betydet, at bonusgraderne er steget igen, og hvis det forsætter i 2021, bliver der mulighed for at sætte depotrenten op igen i 2022.

For P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 er depotrenten den samme som i 2020. Depotrenten er fastholdt for at genetablere bonuspotentialet.

Pensionsordningerne P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 har en anden investeringsprofil, da de både har højere grundlagsrenter, og grundlaget for pensionerne ikke er betinget.

Femårsoversigt- depotrente (pct.)

2021

2020

2019

2018

2017

P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 - Rentegruppe 2, 3 og 4

 

Depotrente før skat

Depotrent efter skat

 

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 - Rentegruppe 1

 

Depotrente før skat

Depotrent efter skat

 

0 %

0 %

1,77 %

1,77 %

1,77 %

0 %

0 %

1,49 %

1,49 %

1,49 %