Hero graphic

Fra markedsafkast til depotrente

Her kan du se, hvordan afkastet omsættes til depotrente. 

Tabellen er repræsentativ for størstedelen af medlemmerne og opstillet efter branchens fælles retningslinjer. Oplysninger for 2019 vil fremgå, når regnskabet for 2019 er afsluttet i foråret 2020. 

I tabellen indgår tekniske begreber, som er forklaret her.

Investeringsafkast før skat og omkostninger: Årets investeringsafkast opnået på de finansielle markeder (aktier, obligationer, ejendomme etc.) før skat og omkostninger.

Investeringsomkostninger: Pensionskassens direkte omkostninger i forbindelse med investeringer.

Pensionsafkastskat: Årets pensionsafkastskat af pensionsopsparingen.

Regulering af ekstrahensættelser: Pensionskassen skal sætte penge til side svarende til værdien af de fremtidige grundlagspensioner. Hvor mange penge, det er nødvendigt at have sat til side, afhænger af flere ting – blandt andet hvordan renten svinger op og ned og medlemmernes forventede levealder. Reguleringen kan enten frigive eller binde penge.

Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale: Det kollektive bonuspotentiale bruges til at udjævne den rente, medlemmerne får på deres pensionsordning. Når der er et højt afkast på de finansielle markeder, er der råd til at lægge penge til side. Når der er et lavt afkast, er det nødvendigt at tære på pengene fra de tidligere år.

Depotrente: Depotrenten er den rente, som medlemmet får direkte på sin pensionsordning.