Icon
IconForstå begreberne 

Bliv klogere på kursværn

Pensionskassen har p.t. ikke kursværn.

Nedenfor kan du læse mere om kursværn, og hvad det betyder for dig som medlem. 

Et kursværn er et beløb eller en procentdel, som trækkes fra dit depot, inden du udtræder af pensionskassen - det vil sige, hvis du overfører dit depot til et andet pensionsselskab, pengeinstitut eller genkøber pensionsordningen. Kursværnet fastsættes mindst en gang om måneden og afhænger af værdien af pensionskassens finansielle aktiver.

I pensionskassen er markedsværdien af investeringerne (reserverne) i stort omfang tildelt medlemmernes depoter. Det betyder, at der ikke er store fælles reserver til at absorbere udsving i kurserne.

Pensionskassens regler om kursværn fremgår af det tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet.

Uden kursværn ville det være muligt at flytte sit depot uden at tabe penge og på den måde efterlade regningen til de øvrige medlemmer. Det vil ikke være rimeligt, så det er for at beskytte vores medlemmer, at vi indfører kursværn i en periode. Helt konkret betyder det, at vi trækker en procentdel af depotet fra dem, der flytter deres ordning. Denne procentdel beholder vi i pensionskassen.

Kursværnet sikrer, at medlemmer, som udtræder af pensionskassen, selv dækker det underskud, der er opstået i deres rentegruppe. Herved får de øvrige medlemmer i rentegruppen ikke påført et ekstra underskud, som de skal dække.

Størrelsen af kursværn afhænger af, hvilken rentegruppe pensionsordningen tilhører. Kursværnsprocenten fastsættes løbende. Læs mere i afsnittet "Hvor stort er kursværnet".

Ekstraordinære situationer, som den verden befinder sig i lige nu på grund af COVID-19, medfører ofte kraftige udsving på finansmarkederne. Pensionskassen kan derfor komme i en situation, hvor markedsværdien af de investerede aktiver bliver lavere end værdien af medlemmernes samlede pensionsdepoter.

Hvis vi oplever ekstraordinære situationer, kan pensionskassen indføre kursværn for at sikre, at alle de medlemmer, der bliver i pensionskassen, ikke rammes økonomisk, hvis andre medlemmer vælger at udtræde af pensionskassen enten ved at flytte deres depot til et andet pensionsselskab/pengeinstitut eller genkøbe/tilbagekøbe deres pensionsordning.

 

Når finansmarkederne igen har indhentet det tabte, vil der ikke længere være behov for kursværn. 

Kursværnet fastsættes særskilt for hver enkelt rentegruppe i pensionskassen. Kursværnet afspejler de reserver, der hører til de enkelte grupper. Du kan læse mere om rentegrupper her.

 

Der er ingen kursværn fra den 1. januar 2021.


Kursværn for perioden 1. december - 31. december 2020

Der var ingen kursværn i perioden 1. december - 31. december 2020, begge datoer inkl.

 

Kursværn for perioden 1. november - 30. november 2020
Her kan du se det kursværn, som var gældende i perioden 1. november - 30. november 2020, begge datoer inkl.

 

P+, tidligere JØP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+, tidligere JØP:

Rentegruppe

Kursværn

C

-3%

 

Kursværn for perioden 1. oktober - 31. oktober 2020
Her kan du se det kursværn, som var gældende i perioden 1. oktober - 31. oktober 2020, begge datoer inkl.

 

P+, tidligere JØP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+, tidligere JØP:

Rentegruppe

Kursværn

C

-3%

 

Kursværn for perioden 1. september - 30. september 2020
Der var ingen kursværn i perioden 1. september - 30. september 2020, begge datoer inkl.

 

Kursværn for perioden 1. august - 31. august 2020
Her kan du se de kursværn, som var gældende i periode 1. august -30. august 2020, begge datoer inkl.

P+, tidligere JØP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+, tidligere JØP:

Rentegruppe

Kursværn

CBBB

-3%

Du kan læse mere om rentegrupper her.

 

 

Kursværn for perioden 1. juli - 31. juli 2020
Her kan du se de kursværn, som var gældende i periode 1. juli -30. juli 2020, begge datoer inkl.

 

P+, tidligere JØP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+, tidligere JØP:

Rentegruppe

Kursværn

CBBB

-4%

Du kan læse mere om rentegrupper her.

 

P+, tidligere DIP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4:

Rentegruppe

Kursværn

RG1G8

-3%

Du kan læse mere om rentegrupper her.

 

 

Kursværn for perioden 1. juni - 30. juni 2020
Her kan du se de kursværn, som var gældende i periode 1. juni -30. juni 2020, begge datoer inkl.

 

P+, tidligere JØP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+, tidligere JØP:

Rentegruppe

Kursværn

CBBB

-4%

Du kan læse mere om rentegrupper her.P+, tidligere DIP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4:

Rentegruppe

Kursværn

RG1G2

-1%

RG1G3

-1%

RG1G4

-2%

RG1G5

-2%

RG1G6

-2%

RG1G7

-2%

RG1G8

-4%

Du kan læse mere om rentegrupper her.

 

 

Kursværn for perioden 1. maj - 31. maj 2020
Her kan du se de kursværn, som var gældende i periode 1. maj -31. maj 2020, begge datoer inkl.

 

P+, tidligere JØP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+, tidligere JØP:

Rentegruppe

Kursværn

PAAA

-2%

QHHH

-1%

RHHH -2%

CBBB

-5%

Du kan læse mere om rentegrupper her.

 

P+, tidligere DIP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4:

Rentegruppe

Kursværn

RG1G2

-3%

RG1G3

-3%

RG1G4

-4%

RG1G5

-4%

RG1G6

-4%

RG1G7

-4%

RG1G8

-6%

Du kan læse mere om rentegrupper her.

 

 

Kursværn for perioden 25. marts - 30. april 2020
Her kan du se de kursværn, som var gældende i periode 25. marts -30. april 2020, begge datoer inkl.

 

P+, tidligere JØP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+, tidligere JØP:

Rentegruppe

Kursværn

OAAA

-8%

PAAA

-10%

QHHH

-9%

RHHH

-10%

CBBB

-12%

 

P+, tidligere DIP
Her kan du se kursværn for pensionsordninger i P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4:

Rentegruppe

Kursværn

RG1G1

-9%

RG1G2

-11%

RG1G3

-12%

RG1G4

-12%

RG1G5

-13%

RG1G6

-13%

RG1G7

-13%

RG1G8

-14%

 

 

Hvordan skal jeg forholde mig til kursværn?

Du kan læse mere om, hvordan du som medlem skal forholde dig til kursværn herunder.

Indførelsen af kursværnet har ikke betydning for pensioner under udbetaling.

Ønsker du at flytte et depot ind i pensionskassen, skal du være opmærksom på, at det overførte depot også bliver omfattet af kursværn. Kursværnet har isoleret set ingen betydning for det overførte depot, men hvis du efterfølgende vil flytte dit depot ud af pensionskassen, bliver hele depotet inkl. det overførte depot omfattet af reglerne for kursværn. Du kan læse mere under punktet ”Hvor stort er kursværnet?"

Ønsker du at flytte depot til din pensionsordning i pensionskassen, kan du kontakte os her.

Kursværn gælder også ekstra indbetalinger. Kursværnet har isoleret set ingen betydning for den ekstra indbetaling, men hvis du efterfølgende skulle ønske at flytte dit depot ud af pensionskassen, vil hele opsparingen inkl. ekstra indbetalinger blive omfattet af reglerne for kursværn. Du kan læse mere under punktet ”Hvor stort er kursværnet?”

For at flytte dit depot fra pensionskassen, skal du kontakte det selskab, hvor du ønsker depotet overført til. Du skal være opmærksom på, at din pensionsordning kan være omfattet af kursværn. Det betyder, at der bliver fratrukket et beløb eller en procentdel af dit depot, inden depotet bliver overført til det andet selskab. Du kan læse mere under punktet ”Hvor stort er kursværnet?”