Icon
IconForstå begreberne 

Bidragsfri dækning

Bliv klogere på, hvad der sker, når du ikke længere indbetaler til din pensionsordning.

Ophører dine indbetalinger til din pension, uden at du er nået den aftalte pensionsalder i pensionsordningen og uden at du er gået på pension, træder den bidragsfrie dækning automatisk i kraft.

Det betyder, at du beholder din ret til dine nuværende forsikringsdækninger og til gruppeforsikring i de første tre måneder efter, indbetalingen er ophørt. Det kaldes bidragsfri dækning. Du kan søge om at få forlænget perioden, og det skal ske, inden den bidragsfrie dækning ophører. Det gør du ved at skrive til os

Er du fratrådt dit job på grund af sygdom, er du uden ansættelser eller er startet som selvstændig, vil vi bede dig kontakte os. Det samme gælder, hvis du overvejer at flytte din opsparing. Her kan vi rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på.

I den bidragsfrie periode modregner vi prisen for at opretholde forsikringerne i din opsparing. Bidragsfri dækning gælder, når indbetalingen ophører før den aftalte pensionsalder i pensionsordningen.

Bidragsfri dækninger gælder ikke for:
• P+ medlemmer: Ratepension, kapitalpension, depotsikring og aldersforsikring.
• P+ tidligere DIP-medlemmer: Ratepension, kapitalpension, depotsikring og aldersforsikring.
• P+, tidligere JØP-medlemmer: Ratepension, supplerende alderspension og aldersforsikring.

Den bidragsfrie dækning træder automatisk i kraft, når indbetalingerne ophører, og du får brev fra os om det. Du kan i den forbindelse fravælge den bidragsfrie dækning for den resterende periode.

 

Ønsker du ikke at være omfattet af den bidragsfrie periode, kan du fravælge den. Et eventuelt fravalg træder i kraft den 1. i måneden efter, at du har kontaktet os, dog tidligst ved ophør af indbetaling.

Vi vil meget gerne tale med dig, hvis det er din private indbetaling, som stopper. Det skyldes, at det kan få skattemæssige konsekvenser, at indbetalingen stopper.

Når den bidragsfrie periode udløber, overføres du til hvilende medlemskab, hvis ikke bidragsbetalingen genoptages. Det betyder, at dine dækninger falder, da dækningerne kun bliver beregnet på grundlag af din opsparing. Var du dækket af gruppeforsikringen, bortfalder den ved overgang til hvilende medlemskab, medmindre indbetalingen er ophørt efter 60 år.

 

Hvis du er hvilende medlem, bliver du som hovedregel omfattet af ny klasulperiode ved genoptagelse af indbetalingen. Du kan læse mere om klausul her.

 

Vær opmærksom på, at du ikke optjener anciennitet til lejligheder som hvilende medlem.