Icon

Bestyrelsesvalg 2021

Bestyrelsen skal indstille 4 kandidater til valg på generalforsamlingen. Mindst én af kandidaterne skal have de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget. Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til valg: Helle Munk Ravnborg, Peter Falkenham (revisionskyndigt medlem), Peter Løchte Jørgensen og Åse Kogsbøll. Du kan læse mere om kandidaterne og den indstillede formand på de næste sider.  

Sådan vælges bestyrelsen
Bestyrelsen skal ifølge vedtægten bestå af 7 medlemmer.

Valg af formand sker efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse på baggrund af fælles indstilling fra Djøf’s og IDA’s bestyrelser. Valg af formanden skal godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal indstille 4 kandidater til valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre, at de opstillede kandidater samlet set har de nødvendige kvalifikationer i forhold til lovgivningen og Finanstilsynets regler. Desuden skal mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne have de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget.

Se de 4 kandidater, som bestyrelsen indstiller, her.
Du har også mulighed for at stille spørgsmål direkte til kandidaterne via vores debatforum

Djøf og IDA udpeger hver et bestyrelsesmedlem, som skal være medlem af pensionskassen. Udpegningen gælder fra generalforsamlingen den 6. april 2021.

Djøf's repræsentant IDA's repræsentant

Djøf har udpeget Johanne Legarth Nordmann. Johanne er fællestillidsrepræsentant for AC'erne i Skatteforvaltningen og næstformand i Djøf Offentlig. Hun er uddannet økonom og er optaget af virksomhedsstyring, og hvordan virksomheder øger deres performance.

IDA har udpeget Søren Vang Fischer. Søren er uddannet civilingeniør og ph.d. Han arbejder med bl.a. problemløsning, statistisk processtyring, usikkerhedsbudgetter og compliance hos Novo Nordisk. Han er næstformand i IDA og medlem af bestyrelserne i IDA forsikring, IDA Conference, IEF-fonden, videnformidlingsfonden samt LF Ventilation A/S. 

Hør hvad IDA-formand Thomas Damkjær Petersen og Djøf-formand Henning Thiesen forventer af en kommende bestyrelse i P+, og hvorfor de mener, at du skal bruge din stemme i medlemsdemokratiet: