Hero graphic

Den 19. august 2020 holdt vi den første generalforsamling i P+ efter fusionen. Grundet COVID-19 blev den afviklet fuldt elektronisk. Forud for generalforsamlingen havde næsten 1.000 medlemmer tilmeldt sig. På dagen var der afgivet over 1.600 fuldmagter, og flere end 400 medlemmer loggede sig ind på generalforsamlingen via telefon, computer eller tablet.

Selvom vi mødtes i anderledes rammer, var der stort engagement og aktiv deltagelse gennem hele generalforsamlingen.

I store linjer var temaerne nye investeringspuljer, ansvarlige investeringer og forskellige aspekter af medlemsinvolvering. Der kom mange gode synspunkter frem, som bestyrelsen kan tage med i det videre arbejde, og det er positivt, at der overordnet er enighed om vejen, vi skal gå i P+.

___________________________________

Der afholdes ordinær generalforsamling i P+ en gang årligt. Alle medlemmer af P+ kan deltage.

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, der kan ændre pensionskassens vedtægt og regulativer. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, ligesom de har taleret, stemmeret og ret til at stille forslag.

Pensionskassens ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april i København eller på Frederiksberg.

Referat

Præsentation

Dagsorden Med Bestyrelses Og Medlemsforslag

P+ Årsrapport 2019