Hero graphic

Der afholdes ordinær generalforsamling i P+ en gang årligt. Alle medlemmer af P+ kan deltage.

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, der kan ændre pensionskassens vedtægt og regulativer. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, ligesom de har taleret, stemmeret og ret til at stille forslag.

Pensionskassens ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april i København eller på Frederiksberg.

Information om generalforsamling 2020 
P+ har indkaldt til ordinær generalforsamling den 16. april 2020 kl. 16.30 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Generalforsamlingen livestreames, der kommer et link her på hjemmesiden på dagen for generalforsamlingen.

Bestyrelsen er ved at vurdere, hvorvidt de seneste retningslinjer fra myndighederne om COVID-19 kan få betydning for, om det er muligt at afholde generalforsamling den 16. april. Du kan løbende orientere dig om seneste nyt på denne side.

Tilmeld dig her

Du kan tilmelde dig til generalforsamlingen. Når du har tilmeldt dig, modtager du et adgangskort på mail, som du skal medbringe til generalforsamlingen.

Vi vil gerne have, at du tilmelder dig, på den måde går det hurtigere med med at tjekke alle ind. Den elektroniske tilmelding lukker onsdag den 15. april kl. 12.00

Fuldmagt
Du kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Du kan enten gøre det elektronisk via tilmeldingssystemet, eller du kan downloade en fuldmagt her på siden. Fuldmagten skal sendes til vpinvestor@vp.dk. Når fristen for indsendelse af medlemsforslag er udløbet, bliver det muligt at afgive instruktionsfuldmagt til bestyrelsen og afgive din stemme, hvis du ikke kan deltage på generalforsamlingen.

Vi vil gerne modtage fuldmagter senest dagen inden generalforsamlingen, så vi undgår unødig forsinkelse ved indtjekning. Instruktionsfuldmagter skal være modtaget senest den 15. april kl. 12.00.

Ønsker du at trække din fuldmagt tilbage, skal du henvende dig til P+.

Oplever du problemer med at tilmelde dig eller afgive fuldmagt, skal du kontakte VP på 4358 8866 eller vpinvestor@vp.dk

Foreløbig dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være stående buffet. 

 

Fuldmagt Til Bestyrelsen

Fuldmagt Til Tredjemand