Hero graphic

Ny dato for generalforsamling 2020
Bestyrelsen har fastsat en ny dato for den ordinære generalforsamling, som bliver afholdt onsdag den 19. august kl. 16.00. Generalforsamlingen bliver afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, og det betyder, at der ikke er mulighed for fysisk fremmøde.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt
I løbet af juni åbner vi for tilmelding og afgivelse af fuldmagter til generalforsamlingen. Du vil modtage en indkaldelse enten på mail eller i e-Boks, og vi vil løbende opdatere denne side.

Foreløbig dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen.
  5. Valg af revisorer.
  6. Eventuelt.

----------------------------------------------------------------------------------

Der afholdes ordinær generalforsamling i P+ en gang årligt. Alle medlemmer af P+ kan deltage.

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, der kan ændre pensionskassens vedtægt og regulativer. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, ligesom de har taleret, stemmeret og ret til at stille forslag.

Pensionskassens ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april i København eller på Frederiksberg.