Hero graphic

Der afholdes ordinær generalforsamling i P+ en gang årligt. Alle medlemmer af P+ kan deltage.

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, der kan ændre pensionskassens vedtægt og regulativer. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, ligesom de har taleret, stemmeret og ret til at stille forslag.

Pensionskassens ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april i København eller på Frederiksberg.

Generalforsamling 2020
P+ afholder ordinær generalforsamling den 16. april 2020 kl. 16.30 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Generalforsamlingen livestreames, der kommer et link her på hjemmesiden på dagen for generalforsamlingen. 

Det er nu muligt at tilmelde sig generalforsamlingen. Når du har tilmeldt dig, modtager du et adgangskort på mail, som du skal medbringe til generalforsamlingen.

Tilmeld dig her

Fuldmagt
Du kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Du kan enten gøre det elektronisk via tilmeldingssystemet, eller du kan downloade en fuldmagt her på siden. Fuldmagten skal sendes til vpinvestor@vp.dk. Når fristen for indsendelse af medlemsforslag er udløbet, bliver det muligt at afgive instruktionsfuldmagt til bestyrelsen og afgive din stemme, hvis du ikke kan deltage på generalforsamlingen.

Ønsker du at trække din fuldmagt tilbage, skal du henvende dig til P+.

Vi vil gerne have, at du tilmelder dig, på den måde går det hurtigere med med at tjekke alle ind. Den elektroniske tilmelding lukker onsdag den 15. april kl. 12.00.

Oplever du problemer med at tilmelde dig eller afgive fuldmagt, skal du kontakte VP på 4358 8866 eller vpinvestor@vp.dk

Foreløbig dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelt.

 

Fuldmagt Til Bestyrelsen
Fuldmagt Til Tredjemand