Hero graphic
IconNyt medlem 

Medlemsfordele

Lejligheder i P+, tidligere DIP

Vi investerer en del af din pensionsopsparing i ejendomme med lejligheder, som du har mulighed for at leje.

På boligportalen findbolig.nu har du mulighed for at skrive dig op til præcis de lejligheder, du er interesseret i. Samtidig får du et samlet og bedre overblik over de lejligheder, du har skrevet dig op til, og du kan tilføje og fjerne lejligheder, hvis dine behov ændrer sig. Du kan kun skrive dig op på Findbolig.nu, som administreres af DEAS, ligesom tildelingen af lejligheder kun foregår her.

DIP's bestyrelse har fastsat tildelingsregler for DIP's lejligheder, som tildeles efter anciennitet. Retten til en lejlighed er en personlig ret, der ikke kan overdrages (fremlejes/ lånes) til familiemedlemmer eller andre. Hvis det bliver konstateret, at et medlem ikke overholder reglerne, vil der blive grebet ind omgående.

Der er folkeregisterpligt på DIP's lejligheder.

 

1. Medlemmer og ægtefællepensionister
Medlemmer og ægtefællepensionister har fortrinsret til DIP's lejligheder. Lejlighederne tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til bidragsperiodens længde.


Hybellejligheder
Medlemmers biologiske eller adopterede børn under 24 år har dog fortrinsret til de hybler, som DIP råder over i ejendommen Vordingborggade (14 stk.).


2. Medlemmers børn
Medlemmers biologiske eller adopterede børn under 24 år kan tildeles en lejlighed efter forældrenes medlemsanciennitet, hvis lejligheden ikke kan udlejes til et medlem.


3. IDA-medlemmer
Endvidere kan lejligheder tildeles medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

Ledige lejligheder i DIP's ejendomme eller i ejendomme, hvor DIP har anvisningsret, tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til bidragsperiodens længde. Medlemmer, som er bidragsfrit dækket, betragtes i denne forbindelse som betalende medlemmer.


Pensionerede medlemmer optjener yderligere anciennitet svarende til pensionistperiodens længde.


Hvilende medlemmer optjener ikke anciennitet.


Er du i tvivl om din anciennitet, skal du rette henvendelse til Medlemsservice. Alle spørgsmål, der drejer sig om fremvisning/vedligeholdelse/praktiske ting og spørgsmål om lejemålet i øvrigt, skal stiles til ejendommens administrator eller vicevært.

Dit medlemskab af DIP er kun en betingelse, når du flytter ind i lejemålet. DIP hverken kan eller vil smide dig ud, såfremt du ikke længere er medlem af pensionskassen af den ene eller anden årsag. Du kan også lade de penge, som du har indbetalt, stå hos DIP, og du vil fortsat kunne søge lejlighed på din anciennitet (din bidragsperiode).


Hvis du bor i en DIP-lejlighed og ønsker at flytte til en anden DIP-lejlighed, så opsiger du din nuværende lejlighed, når du får tildelt den anden lejlighed via DIP. Du har ifølge lejeloven tre måneders opsigelsesvarsel. DIP forsøger at udleje din opsagte lejlighed så hurtigt som muligt, men det kan ikke lade sig gøre hurtigere, end at det koster dig minimum to måneders husleje.


Du har ikke mulighed for at prioritere dine ønsker. Det skyldes bl.a., at de ledige lejemål vil blive tilbudt, så hurtigt det er muligt.

Du skal svare på alle de lejlighedstilbud, du får - enten med et ja tak eller nej tak. Hvis du ikke svarer, vil din profil blive passiv, og du får ikke flere tilbud, før du har genaktiveret din profil. Du kan når som helst genaktivere din profil.


Du kan altid kan gå ind på findbolig.nu og fortryde dit valg indenfor svarfristen.