Hero graphic
IconNyt medlem 

Medlemsfordele

Der er mange gode grunde til at blive medlem af P+.

Vi er din pensionskasse

P+ er først og fremmest medlemmernes pensionskasse – og vi er til for dig. Vi tilbyder professionel pensionsrådgivning, der giver dig de bedst mulige forudsætninger for en tryg pensionstilværelse.

Vi er en pensionskasse med stærk medlemsvækst og er nu tæt på 100.000 medlemmer. Pensionskassen er medlemsejet, og vi lægger stor vægt på medindflydelse og medlemsdemokrati i P+. Pensionskassen holder generalforsamling en gang om året, og der har du som medlem både stemme- og taleret, ligesom du kan stille forslag. 

Som ejere er det medlemmerne, der får hele overskuddet. P+ ejes 100 pct. af medlemmerne, og der er derfor ingen aktionærkreds, som skal have en del af investeringsafkastet. Og det bliver over tid til rigtig mange penge, som du får ekstra i pension.

Du har lave administrationsomkostninger

Dine penge skal ikke forsvinde i administration og gebyrer – P+ har nemlig nogle af branchens laveste omkostninger. Vi er generelt meget billigere end de store kommercielle pensionsselskaber på de samlede medlemsomkostninger, og det gælder for alle vores medlemmer. Der er ikke forskel på, om du er ansat i et stort eller lille firma, eller om indbetalingen kommer fra din arbejdsgiver eller dig selv. Hvis du skifter job, kan du derfor fortsætte med din pensionsordning præcis som før.

Vi har fokus på din tryghed

Hos os får du en pensionsordning med livsvarig pension samt en række andre dækninger fx ulykkesforsikring, hvis du kommer til skade og har brug for behandling eller dækning af din familie, hvis du går bort. Alle vores medlemmer skal have råd hele livet – også dem, for hvem livet former sig anderledes end planlagt.

Du får en ansvarlig pensionskasse

Det er en målsætning for P+ at være en ansvarlig investor – både i den måde vi forvalter pensionskassens formue på, men også gennem ansvarlige investeringer. Derfor har vi vedtagne politikker og retningslinjer, der tager udgangspunkt i nationale og internationale retningslinjer for at sikre integration af ansvarlighed i vores investeringer. 

Du kan leje en af pensionskassens lejligheder

P+ investerer i ejendomme, og som medlem har du mulighed for at leje en af pensionskassens lejligheder.

Indtil pensionskassen får implementeret et opdateret medlemssystem, hvilket forventeligt bliver i løbet af 2. halvår 2020, skal tidligere DIP- og JØP-medlemmer skrive sig på venteliste til lejlighederne på findbolig.nu som hhv. DIP- og JØP-medlemmer. Medlemmernes nuværende anciennitet gælder.

Er du nyt medlem optaget i P+ efter den 15. november 2019, skal du skrive dig på venteliste til lejlighederne under DIP, hvis du er optagelsesberettiget i IDA, og du skal skrive til på venteliste til lejlighederne under JØP, hvis du er optagelsesberettiget i Djøf.

De nuværende tildelingsregler fremgår af JØP's og DIP's hjemmesider: