Icon
IconSådan investerer vi dine penge 

Risikomærkning

Vi investerer din opsparing i flere forskellige slags aktiver, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m.

Risiko er nødvendig for at få afkast
Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Se risikoen på din pensionsopsparing
For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter “mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 5,9.

  • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
  • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving.

Hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år, kan du se her.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside her.

Kortsigtet og langsigtet risiko
Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko - altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder
Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i mange pensionsordninger en højere risiko, når kunden er ung. I P+ gælder det kun for medlemmer med P+ Livscyklus. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab fra de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt. Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i disse pensionsordninger mindre og mindre, eftersom som kunden bliver ældre.

Medlemmer med P+ Livscyklus kan vælge mellem fire risikoprofiler (Høj, Mellem, Lav og Bæredygtig). For hver risikoprofil aftrappes risikoen – og dermed risikotallet – løbende frem mod pensionstidspunktet. Forskellen mellem risikoprofilerne er dels graden af risiko, dels hvornår risikoen begynder at blive aftrappet og dels bæredygtighedsniveau.

For medlemmer, der ikke har P+ Livscyklus, men inden 1. november 2021 har indgået en pensionsaftale med gennemsnitsrente, nedtrappes risikoen ikke løbende og risikotallet er derfor konstant.

Tidligere JØP-medlemmer med garanterede ydelser samt DIP-medlemmer på Regulativ 1 og 2 har deres pensionsopsparing i P+ Grundlag. Eftersom en større del af ydelsen er ubetinget garanteret har disse medlemmer ingen risiko på denne del, og derfor er der ikke knyttet noget risikotal til P+ Grundlag.

Risikotallene for P+ investeringsprodukter fremgår af nedenstående figur.

Risikoprofiler, som benytter sig af navne, der kan forbindes til et bestemt risikoniveau, f.eks. “Høj”, skal have et risikotal, som ligger inden for nogle bånd defineret af Forsikring & Pension.

Båndet bygger på et branchegennemsnit for produkter med ensartet navngivning af risikoniveau, og overskridelser ift. båndet udtrykker dermed afvigelse fra et branchegennemsnit.

P+'s profiler afviger per 1. januar 2022 fra Forsikring & Pensions risikoklassificering på følgende tidspunkter:

  • Lav: Risikotal er 0,1-0,3 over Forsikring & Pensions risikobånd for lav risiko i følgende år: 22 år til 11 år før pension, samt 6, 8 og 9 år før pension og 2 år før til 5 år efter pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

  • Mellem: Risikotal er 0,4-1,0 over Forsikring & Pensions risikobånd for mellem risiko i alle år. Hvor den klassificeres som høj risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

  • Høj: Afviger ikke på nogle tidspunkter.

  • Bæredygtig: Profilen klassificeres som mellem risiko. Risikotal er 0,4-1,0 over Forsikring & Pensions risikobånd for mellem risiko i alle år, hvor den klassificeres som høj risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

  • P+ Vælger: Profilen klassificeres som mellem risiko. Risikotallet er 0,1-1,3 over Forsikring & Pensions risikobånd for mellem risiko i intervallet 9 år før pension til 5 år efter, hvor den klassificeres som høj risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

  • P+ Aktiemax: Profilen klassificeres som høj risiko. Risikotallet afviger ikke på nogle tidspunkter.

  • P+ Obligationsmax: Profilen klassificeres som lav risiko. Risikotallet er 0,1 over Forsikring & Pensions risikobånd for lav risiko 3- til 5 år efter pension, hvor den klassificeres som mellem risiko ifølge Forsikring & Pensions risikoklassificering.

Risikotallene er baseret på samfundsforudsætninger gældende for H1 2022.