IconSådan er vores afkast 

Dyk ned i pensionskassens afkast

Månedsrapport for august

ÅTD-afkastet i P+ Balance lå den 31. august på 7,5 %, hvilket er et fald på 1,0 procentpoint i forhold til ultimo juli.

Månedens porteføljeafkast er 2,0 % for særlige investeringer, 0,1 % for obligationer, -0,3 % for kreditobligationer, -1,0 % for reale aktiver og -2,2 % for aktier. Dermed var det primært aktier samt reale aktiver, der påvirkede månedens afkast negativt.

I august var fokus fortsat rettet mod inflations- og renteudviklingen samt Feds årlige centralbankseminar i Jackson Hole. Den negative markedsudvikling i august blev dog skudt i gang på baggrund af to nyheder tidligt på måneden, som overraskede markedet. Først annoncerede det amerikanske finansministerium, at der ville blive behov for at udstede mere statsgæld end tidligere ventet, og dernæst valgte kreditvurderingsbureauet Fitch at nedjustere USA's kreditvurdering fra ’AAA’ til ’AA+’. Begge nyheder førte til yderligere stigninger i amerikanske renter, som påvirkede risikofyldte aktiver negativt. Inflationen i eurozonen lå en smule højere end markedsforventningerne, og markedet afventer nu inflationstallene fra USA før de kommende centralbankmøder i september. De månedlige PMI-tal, der fungerer som en indikator for tilstanden i service- og produktionssektoren, var både i eurozonen og USA lavere end ventet. Det skabte bekymringer for væksten, især i eurozonen, og var med til at presse renterne ned i slutningen af måneden. Der var en del fokus på centralbankseminaret i Jackson Hole, men da der ikke kom nogen nævneværdige nye udmeldinger, havde det ikke nogen mærkbar effekt på markedet.

På de kommende centralbankmøder forventer markedet, at ECB vil hæve renten en gang yderligere, før de stopper, dog med usikkerhed omkring, hvorvidt de hæver renten på mødet i september eller venter til et møde senere på året. Der er mere usikkerhed om, hvorvidt Fed har leveret deres sidste renteforhøjelse, og forventningen til mødet i september er, at de holder renten i ro.

Markedet vil i de kommende måneder fortsat have fokus på både den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen, da begge er afgørende for, hvor renterne skal hen. Der har længe været spekulation i en eventuel kommende recession, og for mange ventes nøgletallene i de kommende måneder at blive afgørende for, om det bliver en realitet eller ej. Endelig er yderligere fald i inflationen afgørende for, hvorvidt centralbankerne har manøvrerum til at sænke renten for at understøtte en eventuelt svækket økonomi.

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

133.825 mio. kr.

-0,94 %

7,49 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

5.553 mio. kr.

0,55 %

1,41 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

Aktiemax

538 mio. kr.

-1,86 %

12,51 %

 

Vælger

2.515 mio. kr.

-0,95 %

7,45 %

 

Obligationsmax

13 mio. kr.

0,01 %

3,55 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

6.969 mio. kr.

 

 

 

Høj*

 

-1,94 %

12,37 %

 

Mellem*

 

-1,57 %

10,56 %

 

Lav*

 

-0,77 %

6,71 %

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Bæredygtig*

 

938 mio. kr.

-1,63 %

11,65 %

 

 

 

Afkast

 

 

 

Formue

Sidste måned

År til dato

 P+ i alt

 

150.353 mio. kr.

-0,92 %

7,29 %

*Afkast for et medlem med 15 år til pension

Tabel 1 Afkast på opsparingsprodukter ultimo august 2023. Vi opdaterer afkastet en gang om måneden, senest d. 13. bankdag.

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 13. bankdag.

Afkast på aktivklasser

  Afkast for P+ Balance,
P+ Livscyklus og P+ Markedsrente
Afkast for P+ Bæredygtig
Aktivklasser Sidste måned År til dato Sidste måned År til dato
Stats- og realkreditobligationer 0,13 % 1,13 % 0,23 % 1,40 %
Investment grade obligationer 0,39 % 2,31 % 0,34 % 2,36 %
High Yield obligationer -0,04 % 5,19 % -0,16 % 5,41 %
Emerging markets obligationer -1,47 % 5,33 % -1,65 % 3,10 %
Globale aktier  -1,85 % 14,27 % -2,27 % 15,56 %
Emerging Markets aktier -4,70 % 4,58 % -3,85 % 11,65 %
Private Equity -0,19 % 8,18 % -0,19 % 8,18 %
Infrasktuktur og skov 0,15 % 5,53 % 0,15 % 5,53 %
Ejendomme -1,66 % -0,35 % -1,66 % -0,35 %
Hedgefonde og særlige investeringer 1,98 % 6,42 % 1,73 % 10,32 %

Tabel 2 – Du kan finde oplysningerne om sammensætningen af aktiverne i de forskellige opsparingsprodukter her.

Historisk afkast

I tabellen nedenfor kan du se de sidste 5 års afkast i de forskellige opsparingsprodukter. P+ Livscyklus på indført i november 2021 og afkastet dækker derfor kun de sidste to måneder i 2021.

 

 

Afkast

 

 

 

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

-1,65 %

11,44 %

6,65 %

14,18 %

-12,27 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

5,06 %

10,92 %

10,76 %

-6,03 %

-26,70 %

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

 

 

Aktiemax

-9,06 %

23,90 %

11,92 %

22,12 %

-15,59 %

 

Balance

-1,81 %

11,35 %

6,56 %

14,10 %

-12,30 %

 

Obligationsmax

1,27 %

3,34 %

4,39 %

3,34 %

-9,55 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

 

 

 

 

 

 

Høj*

 

 

 

3,00 %

-15,61 %

 

Mellem*

 

 

 

2,83 %

-14,33 %

 

Lav*

 

 

 

2,44 %

-11,68 %

 

Afkast i sammenligning med andre pensionsselskaber

Opgørelsen er baseret på 2021-tal. I sammenligningen er de respektive selskaber grupperet i relevante segmenter.

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter (N1)
i procent

 25 år
(1997-2021)

5 år
(2017-2021)

 1 år
(2021)

P+

7,0

7,7

12,9

Akademikerpensionskasser (gns.)

 6,9

6,6

 9,5

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

 6,6

6,1

 8,9

Kommercielle selskaber (gns.)

5,8

3,5

 -0,8

Sektoren (gns.)

6,5

5,5

 6,0

Kilde: Selskabernes årsregnskaber