IconSådan er vores afkast 

Dyk ned i pensionskassens afkast

Månedsrapport for februar

ÅTD-afkastet i P+ lå den 28. februar på 3,2 %, hvilket er et fald på 1,4 %-point i forhold til ultimo januar.

Månedens porteføljeafkast var 1,7 % for særlige investeringer, -0,8 % for kreditobligationer, -0,9 % for aktier,      -1,7 % for obligationer og -2,3 % for reale aktiver. Dermed påvirkede samtlige aktivklasser, på nær særlige investeringer, månedens afkast negativt.

I februar var renteforhøjelser, inflationsudviklingen samt en række økonomiske nøgletal blandt de centrale markedstemaer. Inflationen i USA og Europa er fortsat væsentligt over det ønskede niveau på ca. 2 %, hvilket medførte, at både den amerikanske centralbank (Fed) og den europæiske centralbank (ECB) hævede renten i starten af måneden. Rentestigningerne var på 25 basispunkter fra Fed og 50 basispunkter fra ECB, hvilket var i tråd med markedsforventningerne, og de to centralbanker forventes at hæve renten yderligere på deres møder i marts.

En række økonomiske nøgletal, der blev offentliggjort i februar, viste, at jobmarkedet i USA er stærkere end ventet, samt at inflationen i både USA og Europa falder langsommere end ventet. Det medførte en mere aggressiv udmelding fra centralbankmedlemmer fra både Fed og ECB omkring behovet for yderligere renteforhøjelser, hvilket resulterede i, at renterne steg på begge sider af Atlanten. Forventningen om en hårdere pengepolitisk stramning resulterede i kursfald på obligationer, samt at risikofyldte aktiver, herunder særligt aktier, faldt i løbet af måneden. Enkelte positive økonomiske nøgletal var dog med til at bidrage til håbet om, at en såkaldt ’blød landing’ for økonomien fortsat er en mulighed, hvilket var en medvirkende faktor til, at risikofyldte aktiver kun oplevede beskedne fald.

Der er nu gået et år siden Ruslands invasion af Ukraine, og krigen er fortsat en risikofaktor, som kan påvirke markederne i tilfælde af en potentiel eskalering af konflikten mellem de to parter. Modsat vil tegn på en løsning kunne påvirke markederne positivt.

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

133.949 mio. kr.

-1,31 %

3,22 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

5.544 mio. kr.

-4,87 %

-1,75 %

 

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

Aktiemax

610 mio. kr.

-1,32 %

5,52 %

 

Vælger

2.852 mio. kr.

-1,32 %

3,17 %

 

Obligationsmax

19 mio. kr.

-1,31 %

1,28 %

 

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

793 mio. kr.

 

 

 

Høj*

 

-1,32 %

5,51 %

 

Mellem*

 

-1,32 %

4,66 %

 

Lav*

 

-1,32 %

2,38 %

 

 

 

 

Afkast

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

Formue

Sidste måned

År til dato

 

 

 

 

 

P+ Bæredygtig*

 

42 mio. kr.

-1,40 %

4,52 %

 

 

 

 

Afkast

 

 

 

Formue

Sidste måned

År til dato

 P+ i alt

 

143.810 mio. kr.

-1,45 %

3,04 %

*Afkast for et medlem med 15 år til pension

Tabel 1 Afkast på opsparingsprodukter ultimo februar 2023. Vi opdaterer afkastet en gang om måneden, senest d. 13. bankdag.

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 13. bankdag.

Afkast på aktivklasser

  Afkast for P+ Balance,
P+ Livscyklus og P+ Markedsrente
Afkast for P+ Bæredygtig
Aktivklasser Sidste måned År til dato Sidste måned År til dato
Stats- og realkreditobligationer -2,47 % -0,66 % -2,99 % -1,32 %
Investment grade obligationer 0,21 % 0,65 % 0,26 % 0,75 %
High Yield obligationer -0,46 % 2,37 % -0,02 % 2,55 %
Emerging markets obligationer -2,40 % 1,26 % -2,98 % 0,35 %
Globale aktier  -1,18 % 5,00 % -1,41 % 5,89 %
Emerging Markets aktier -4,60 % 1,85 % -3,24 % 3,95 %
Private Equity 4,56 % 9,51 % 4,56 % 9,51 %
Infrasktuktur og skov 2,71 % 6,40 % 2,71 % 6,40 %
Ejendomme -5,13 % -2,71 % -5,13 % -2,71 %
Hedgefonde og særlige investeringer 1,70 % 3,29 % 2,10 % 5,05 %

Tabel 2 – Du kan finde oplysningerne om sammensætningen af aktiverne i de forskellige opsparingsprodukter her.

Historisk afkast

I tabellen nedenfor kan du se de sidste 5 års afkast i de forskellige opsparingsprodukter. P+ Livscyklus på indført i november 2021 og afkastet dækker derfor kun de sidste to måneder i 2021.

 

 

Afkast

 

 

 

 

Opsparingsprodukt

Profil/pulje

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

P+ Balance (gns. rente)

 

-1,65 %

11,44 %

6,65 %

14,18 %

-12,27 %

P+ Grundlag (gns. rente)

 

5,06 %

10,92 %

10,76 %

-6,03 %

-26,70 %

P+ Markedsrente

 

 

 

 

 

 

 

Aktiemax

-9,06 %

23,90 %

11,92 %

22,12 %

-15,59 %

 

Balance

-1,81 %

11,35 %

6,56 %

14,10 %

-12,30 %

 

Obligationsmax

1,27 %

3,34 %

4,39 %

3,34 %

-9,55 %

 

 

 

 

 

 

 

P+ Livscyklus

 

 

 

 

 

 

 

Høj*

 

 

 

3,00 %

-15,61 %

 

Mellem*

 

 

 

2,83 %

-14,33 %

 

Lav*

 

 

 

2,44 %

-11,68 %

 

Afkast i sammenligning med andre pensionsselskaber

Opgørelsen er baseret på 2021-tal. I sammenligningen er de respektive selskaber grupperet i relevante segmenter.

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter (N1)
i procent

 25 år
(1997-2021)

5 år
(2017-2021)

 1 år
(2021)

P+

7,0

7,7

12,9

Akademikerpensionskasser (gns.)

 6,9

6,6

 9,5

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

 6,6

6,1

 8,9

Kommercielle selskaber (gns.)

5,8

3,5

 -0,8

Sektoren (gns.)

6,5

5,5

 6,0

Kilde: Selskabernes årsregnskaber