Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

Temaer og enkeltsager

Her kan du læse om pensionskassens arbejde med temaer inden for ansvarlige investeringer.

Du kan nedenfor læse om pensionskassens arbejde med temaer inden for ansvarlige investeringer.


Ansvarlig skat

Positionspapir for ansvarlig skat

Skattekodeks

 

Klima

Arbejdet med klima i P+

Scenarieanalyse

 

Andre emner

Implementering af FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv