Ansøgning om pension

Du skal søge om alderspension senest to måneder, før du ønsker at gå på pension. Vi sender dig et tilbud ca. 1 måned før det ønskede pensionstidspunkt. 

Husk at udfylde og indsende formularen 'Ansøgning om børnepension', hvis du har børn, der skal have pension.

Medlemsoplysninger

CPR-nummer

Udbetaling

Vælg hvilke pensioner du ønsker udbetaling af

Pension udbetales den første i hver måned. Vær opmærksom på, at pension er forudbetalt.

Hvornår skal du have udbetalt din pension? (Pensionen udbetales forud)
..
Hvornår ophører indbetaling til din pension?
..
Bliver der indbetalt ekstraordinære bidrag / indskud / fratrædelsesgodtgørelse ved pensionering?
Valg af skattekort
Har du børn under 24 år?
Gælder for:
  • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1
  • P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 (optaget før 1. juli 2007)
  • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
  • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2
Har du dansk NemKonto?

Bemærkninger