Hero graphic
IconCookies og privatliv 

Hvidvaskregulering

I juni 2017 trådte der nye regler i kraft om hvidvask. Stramningerne stiller større krav til vores kendskab til medlemmerne og deres formueforhold.

Vi har øget fokus på indbetaling af større indskud og genkøb af ordninger, og generelt er vi opmærksomme på atypiske handlingsmønstre. Vi gør det for at sikre, at P+ ikke bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

De øgede kontrolkrav gælder i særlig grad følgende medlemmer:

  • Medlemmer bosiddende i Grønland.
  • Medlemmer bosiddende på Færøerne.
  • Medlemmer bosiddende i udlandet.
  • Medlemmer med en arbejdsgiverbetalt ordning, som ikke er del af en overenskomst.
  • Medlemmer, som selv administrerer deres indbetalinger.
  • Ægtefællepensionister, som bor i udlandet.
  • Børnepensionister, som bor i udlandet.
  • Politisk eksponerede personer.

For disse medlemmer gælder, at vi skal stille flere spørgsmål i forbindelse med ind- og udbetalinger. Der kan også være behov for at bede om billedlegitimation eller anden dokumentation.

Nogle af vores medlemmer er omfattet af definitionen politisk eksponerede personer. Hvis vi anser dig for at høre under denne kategori, vil det medføre øget krav om legitimation og evt. dokumentation for at sikre overholdelse af lovgivningen.